Az MKP Dél-Szlovákiában önállóan (azaz nem koalícióban) indulva 129 polgármesteri tisztséget szerzett, a Most-Híd 85-öt. Következő összeállításunkban járásokra bontva ismertetjük a két párt “erőviszonyát” a polgármesteri tisztségek számát illetően.
Megjegyzés: A Most-Híd Szlovákiában összesen 95 polgármesteri tisztséghez jutott egyedül indulva, ám ebből 10-et szlovák nyelvterületen (nevezetesen a Svidník, Kežmarok, Stropkov és Bardejovi járásokban).

A Szenci járásban/választókörzetben egy MKP-s polgármester van. A tisztséghez Vők községben jutott Fejes Boldizsár.
A Most-Hídnak nincs polgármestere.

Dunaszerdahelyi járás
Az MKP 27 polgármestere:
Alistál – 66,56 Csóka Éva
Balony – Matus Frigyes
Béke – Állo József
Bodak – Soós Róbert
Bögellő – Kázmér Mária
Bős – Fenes Iván
Csallóközcsütörtök – Őry Péter
Csilizpatas – Kiss Lajos
Csilizradvány – Csikász István
Dunaszerdahely – Hájos Zoltán
Ekecs  – Polák László
Felsővámos – Zalka Eduárd
Egyházgelle – Vajas Imre
Illésháza – Fehér Tibor
Keszölcés – Hideghéti Pál
Kulcsod – Both Tibor
Mad – László Gábor
Medve – Morva László
Nagymegyer – Néveri Sándor
Nagyudvarnok – Tóth Ernő
Nyárasd  – Bacsó László
Olgya  – Mészáros Tibor
Patonyrét – Rostás Alajos
Somorja – Bárdos Gábor
Szap – Bartal Imre
Szentmihályfa – Bögi László
Várkony – Horváth Ákos

A Most-Híd 6 polgármestere
Dercsika – Ladislav Matuška
Dunatőkés – Csiba Mária
Jányok – Berner Lajos
Kisudvarnok – Marczell Zoltán
Nagymagyar – Matiaško László
Padány – Szabó Zoltán

Galántai járás
Az MKP 3 polgármestere
Alsószeli – Seres Lajos
Kajal – Kosztolányi Tibor
Taksony – Mészáros Márta

A Most-Híd 7 polgármestere
Felsőszeli – Dobosy Pál
Feketenyék – Csady Zuzana
Hidaskürt – Takácsová Zuzana
Nádszeg – Juhos Ferenc
Nagymácséd – Lancz István
Tallós – Horváth Zoltán
Gurab – Viliam Rigo

Nyitrai járás
A Most-Híd 4 polgármestere
Alsóbodok – Gyepes Zoltán
Bábindal –  Ďurica Peter
Nyitracsehi – Száraz Vendel
Nyitrageszte – Jalecz Mária
Az MKP-nak nincs polgármestere

Vágsellyei járás
Az MKP 5 polgármestere
Deáki – Hajdú László
Farkasd – Iván Gyula
Negyed – Jancsó István
Pered – Borsányi Gyula
Zsigárd – Baranyai Alajos

A Most-Híd 1 polgármestere
Vágkirályfa – Bergendi Ferenc

Komáromi járás
Az MKP 15 polgármesterei
Bogyarét – Aradi Mónika
Búcs  – Szigeti János
Hetény – Lucza Sára
Csicsó – Földes Csaba
Gelllér – Rácz László
Izsa  – Domin István
Kolozsnéma  – Szalay Rozália
Gúta  – Horváth Árpád
Karva – Duka Gábor
Martos – Keszeg István
Pat – Szabó Olga
Lakszakállas – Bartal András
Virt – Kovács János
Vágfüzes – Forró László
Nemesócsa – Komjáti László

A Most- Híd 3 polgármestere
Ifjúságfalva – Gönczöl Gabriella
Perbete – Koša József
Nagykeszi – Csóka János

Érsekújvári járás
Megj: Két választókörzetre bontották, az érsekújváriban 4:1-re győzött az MKP, a Párkányiban 5:3-ra
Az MKP 9 polgármesterei
Andód – Czuczor Mária
Barsbaracska – Černák Tibor
Ebed – Nagy Tibor
Kéménd – Benefi László
Kisújfalu – Kis Róbert
Nána – Matuska Zsuzsanna
Páld – Góra Mónika
Pozba – Valent Aranka
Szímő – Bób János

A Most-Híd 4 polgármestere
Bart – Hubač Alexander
Kicsind – Pásztor Rita
Kőhídgyarmat – Magát Ladislav
Tardoskedd – Tóth Marián

Lévai járás
Az MKP 8 polgármesterei
Bese – Černák Miroslav
Egeg – Kis György
Érsekkéty – Mikus Irén
Farnad – Vrábel Károly
Százd – Srna Zoltán
Szalatnya – Bazsó Áprád
Zalaba – Michlian Etelka
Zsemlér – Gubík Andrea

A Most-Híd 8 polgármesterei
Ipolyság – Lőwy János
Lekér – Csudai Róbert
Kisölved – Bacsa Zoltán
Málas – Streda Karol
Nemesoroszi – Tóthová Ľuba
Nyírágó – Fekete Zoltán
Peszektergenye – Maďar Július
Tőre- Bogár József

Nagykürtösi járás
Az MKP 6 polgármestere
Apátújfalu – Jámbor László
Ipolykeszi – Košíková Silvia
Ipolynagyfalu – Kerata László
Ipolynyék – Hrubík Béla
Kelenye – Csáky Ilona
Nagycsalomja – Nagy Mihály

A Most-Híd 5 polgármesterei
Kóvár – Grešinová Alžbeta
Óvár – Vízi József
Terbegec – Sásová Erika
Szenna – Ján Ragač
Sirak – Katarína Dovičinová

Losonci járás
az MKP 4 polgármesterei:
Fülekpüspöki – Bacskai Sándor
Sávoly – Ferencz Gyula
Síd – Földi István
Sőreg – Végh Zoltán

A Most-Híd 6 polgármesterei
Ábelová – Kőrösi Vilmos
Béna – Csaba István
Fülekkovácsi – Agócs Ottó
Galsa – Galdík Vojtech
Panyidaróc – Kováč František
Fülekpilis – Molnárová Dorota

Rimaszombati választókörzet (a Nagyrőcei járás is)
Az MKP 21 polgármestere:
Tornalja – Szögedi Anna
Abafalva – Hanobik Irén
Balogfala – Csörnök György
Bátka – Mács Zoltán
Perjése – Kovács Krisztián
Dobóca – Gotlíbet Annamária
Gömöralmágy – Agócs Gyula
Guszona – Fodor Zoltán
Jéne – Vincze Gyula
Lénártfala- Rákoši János
Lévárt- Leváre    – Halász Márta
Nemesradnót – Tóth Elemér
Felsőrás – Miklós Aladár
Rimaszécs – Stubendek Márta
Sajókeszi  – Szajko Aladár
Alsóvály  – Miko László
Zsip  – Nagy Pál Magdaléna
Naprágy – Neporadza – Madarász József
Rakottyás – Rakytník – Rencsok János
Velkenye – Czigány János
Felsővály – Herényi Károly

A Most-Híd 18 polgármestere
Ajnácskő – Hunyák József
Magyarhegymeg – Agneša Krahulcová
Darnya  – Endre Vincze
Dobfenek – Dubno – Eugen Borbás
Füge – Palmont Imrich
Kisgömöri – Zoltán Kisantal
Gömörmihályfala – Jolana Óváryová
Harmac –  Marta Benedeková
Alsófalu – Ján Punka
Simonyi – Lakatoš Ernő
Szentkirály – Béres Ferenc
Tajti – Július Molnár
Zádor   – Ildikó Kovács
Gömör  –  Zoltán Jankóšik
Jeszte  – Erika Petriková
Kalosa  – Vojtech Váradi
Korláti  – Tivadar Karkus
Balogtamási  –  Vojtech Gyurán

Rozsnyó járás
Az MKP 9 polgármestere
Almás – Hric Pál
Barka – Icso Béla
Beretke – Giczei Anna
Görgő – Szepesi Árpád
Jólész – Barci Ferenc
Kecső – Lőrincz Gyula
Körtvélyes – Parti Gábor
Lekenye – Takács Ágnes
Szalóc – Borzy Bálint

A Most-Híd 5 polgármestere
i
Dernő – Ulbríková Helena
Gömörpanyit – Majoroš Milan
Jablonca – Tamás Éva
Krasznahorka-váralja – Bollo Peter
Szilice – Berec Béla

Kassa-vidék
Az MKP 9 polgármestere
Szepsi – Zachariás István
Debrőd – Papp Adrianna
Áj – Gajdos Irén
Bódvavendégi – Béres Tibor
Alsólánc – Hangácsi Mihály
Tornaújfalu – Bodnár Albert
Zsarnó – Fazekas László
Torna – Molnár Pál
Szádudvarnok-Méhész – Miliczky Sándor

A Most-Híd 1 polgármestere
Szeszta – Grešo Róbert

Tőketerebesi járás
Az MKP 9 polgármestere
Bári – Csizmadia Albert
Battyán – Szabó Dénes
Kisgéres – Furik Csaba
Kiskövesd – Máté Ágnes
Ladmóc – Szabó Erzsébet
Nagytárkány – Kopasz József
Szentmária – Hornyák István
Szolnocska – Kresztyanko László
Zemplén – Takács Miklós

A Most-Híd 8 polgármestere
Kistoronya – Rakacká Monika
Lelesz – Zurbola Michal
Nagygéres – Pál Zoltán
Pólyán – Csorba Miklós
Perbenyik – Fülöp Pál
Rad – Liška Ladislav
Bodrogszög – Eva Baloghová
Véke – Štefan Juhász

Nagymihályi járás
Az MKP 3 polgármesterei
Csicser – Varga Imre
Nagyszelmenc – Tóth Lajos
Mátyóc-Vajkóc – Cap Lídia

A Most-Híd 9 polgármestere
Abara – Csuri Árpád
Dobóruszka – Lakatos László
Iske – Jakub Ján
Kaposkelecsény – Molnár Károly
Kisráska – Žeňuchová Jolana
Nagyráska – Jakab Elemér
Szirénfalva – Takács Sándor
Vaján – Czinke István
Hegyi – Ladislav Kohut

Felvidék Ma, on