Az Eszterházy János Társulás szervezésében 2010. november 8-án került sor Csáky Pál Hullámvasút c. könyvének bemutatójára Léván, a Reviczky Házban. A talákozót a politikus-íróval nagy érdeklődés előzte meg, így nem meglepő, hogy rendkívül sokan jöttek el a könyvbemutatóra. A rossz idő ellenére nem csak a városból, hanem a környező falvakból is többen részt vettek a rendezvényen.

Névery Zoltán – a Reviczky Társulás elnöke – üdvözlő szavai után Peczár Károly ismertette az Eszterházy János Társulás céljait, eddigi tevékenységét. Röviden vázolta a Hullámvasút c. könyv tartalmát és létrejöttének körülményeit, valamint jelentőségét a szlovákiai magyarság számára.

A továbbiakban Kiss Beáta tanárnő olvasott fel részleteket a műből, melyek mintegy vázát alkották a későbbi beszélgetésnek.

A könyv bemutatására Lőrincz Tamás vállalkozott. Jó megoldásnak bizonyult, hogy száraz ismertetés ill. értékelés helyett azokat a gondolatokat osztotta meg a hallgatósággal, melyeket a leírt események, a szerző által tolmácsolt érzelmek, indulatok, a győzelmek és a kisebb-nagyobb vereségek ébresztettek benne.

Ezek után került sor Csáky Pál előadására, melyben a könyv kapcsán összefoglalta a felvidéki magyarság sorsát alakító eseményeket Trianontól napjainkig, hiszen a ma történései nem értékelhetők a kilencven év tapasztalatai nélkül.
Természetesen részletesen beszámolt azokról a problémákról is, melyek politikai képviseletünk kapcsán merültek fel, s melyek a választások eredményét is befolyásolták.

Az előadást követően számtalan kérdés hangzott el a hallgatóság részéről, sokan mondták el véleményüket a közélet, a kultúra és a politika visszásságairól. A beszélgetés azt is tükrözte, hogy résztvevők figyelemmel kisérik a történéseket, ismerik a buktatókat, vannak jogos elvárásaik politikai képviseletünkkel szemben és aggódnak a magyarság jövőjét illetően.

Csáky Pál válaszai azt sugallták, hogy bár nehéz helyzetben vagyunk, de mint már sokszor, most is van kiút, ha tudatosítjuk, mit kell tennünk, s ha nem veszítjük el hitünket, optimizmusunkat.

Dolník Erzsébet

Felvidék Ma