Varsóban 2010. november 30-án került bemutatásra az Esterházy János börtönszenvedéseit összefoglaló, Molnár Imre által feldolgozott és összeállított, „Kegyelem életfogytig” c. kötet lengyel nyelvű kiadása. A könyv egyik bevezető tanulmányát Maciej Koźmiński professzor, Lengyelország volt budapesti nagykövete írta. A bemutatót a magyar nagykövetség és a kötetet megjelentető nevezetes varsói Wiez kiadóval közösen szervezte (A kiadó egykori igazgatója volt Tadeusz Mazowiecki, Lengyelország rendszerváltás utáni első miniszterelnöke is.)


Az est bevezetőjeként került felolvasásra az az elismerő nyilatkozatot, melyet a Yad Vashem Intézet és a Világ Igazai Elismerésének Bizottsága adott ki Esterházy János zsidó családokat segítő és mentő tevékenységével kapcsolatban. A felolvasott nyilatkozatot a könyvbemutató termét színültig megtöltő érdeklődő közönség lelkes tapssal fogadta.
A megjelentek előtt Jan Ciechanowski, a lengyel kormány mellett működő Veteránok és Meghurcoltak Hivatalának miniszteri rangú vezetője tartott átfogó, Esterházy János pályafutását és szenvedéstörténetét ismertető előadást. Őt követően Jan Malicki, a Varsói Egyetem Kelet-európai Intézetének vezetője beszélt, az elmúlt kommunista rendszer magyar-lengyel párhuzamairól. Mindkét előadó sürgette Esterházy János máig elmaradt cseh és szlovák rehabilitációját, illetve hamvainak méltó módon történő eltemetését. Kiemelték, a lengyel édesanyától született Esterházy János hősies humanizmusára a lengyelek is büszkén tekintenek fel. Kisebbségvédő politikusi szerepe és mártírsorsa a könyvet kézbevevő lengyel olvasók előtt érzékletes képet ad a trianoni döntés után határon túlra szakadt magyar kisebbségek helyzetéről és létállapotuk valódi körülményeiről is. Mindezek ugyanis mindeddig fehér foltot képeznek a lengyeleknek a huszadik századi magyar történelemre vonatkozó ismeretanyagában.
A könyv nagyobb részét kitevő, Esterházy-Mycielski Mária feljegyzéseit tartalmazó naplók tartalmát Aleksander Seniuk, a varsói értelmiség kedvelt Vizitációs Templomának plébánosa elemezte, aki mondanivalóját azzal fejezte be, hogy az őt körülvevő embertelenségben Isten és embertársai felé is hűséget és felebaráti szeretet gyakorló Esterházy János bizony rászolgált az egyházi elismerésre, s reményét fejezte ki, hogy mindez mihamarább be is következik.  Az est hátralévő részében Maryska leánya, Jadwiga Stachura (a könyvben Krulikként szerepel) és Cezary Gawryś olvasott fel részleteket a kötet tartalmából. A korabeli fényképfelvételekkel és zenei betétekkel gazdagított nagysikerű bemutatón a varsói szellemi és társadalmi élet, illetve az Esterházy családdal rokoni kapcsolatban álló lengyel Mycielski és Tarnowski család számos jeles képviselője, valamint több lengyel parlamenti képviselő is részt vett. A könyv ott van minden jelentős lengyel könyvesboltban, s a kiadó közlése szerint az első kiadás máris elfogyóban van. Újabb bemutatókra Krakkóban, Katowicében s más lengyel nagyvárosokban kerül sor.

 Felvidék Ma, mi