Pozsonyban ülésezett a Magyar Koalíció Pártjának Országos Tanácsa. A legfontosabb tárgyalási pontok a párton belüli tisztújítás megszervezése, a népszámlálásra való felkészülés és az aktuális politika-társadalmi történések értékelése volt. Berényi József pártelnök a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, az önkormányzati választásokon elért siker után a párton belüli hangulatot a higgadtság, optimizmus jellemzi. A tisztújító közgyűlés április 16-án lesz. Az MKP Országos Tanácsa nyilatkozatot is elfogadott: 

A Magyar Koalíció Pártja Országos Tanácsa pozitívan értékeli a 2010. november 27-én megtartott helyhatósági választásokat és köszönetét fejezi ki a választópolgároknak, akik a párt polgármester- és képviselőjelöltjeit tisztelték meg bizalmukkal. Az Országos Tanács meggyőződése, hogy az MKP polgármesterei és önkormányzati képviselői legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint fogják végezni a munkájukat településeink gazdasági és szociális felemelkedése, az egészséges társadalmi légkör alakítása érdekében.
Az MKP OT fontosnak tartja, hogy az eddiginél hatékonyabb tapasztalatcsere és együttműködés alakuljon ki településeink között, amelybe be kell kapcsolni európai parlamenti és kerületi önkormányzati képviselőinket is. Meggyőződésünk, hogy az összefogás és a koordinált cselekvés eredményeként hatékonyabban tudjuk majd kihasználni a különböző pályázati lehetőségeket, és jobban megfelelünk a határmenti, a határon átnyúló és az európai területi együttműködés és fejlesztés feltételeinek.
Az MKP OT a helyi szervezetek közelgő tisztújító közgyűlései és járási konferenciái kapcsán azt várja a párt tagságától és küldötteitől, hogy őszintén és nyíltan értékeljék a helyhatósági választások eredményét, s ott, ahol jelöltjeik a vártnál kisebb támogatást kaptak, elemezzék mélyrehatóan annak okait. Keressék mindenütt annak lehetőségét, miként lehet szorosabb együttműködést kialakítani településeiken a közélet iránt érzékeny és érdeklődő szakemberekkel és tennivágyó fiatalokkal, hogy maximális mértékben bekapcsolódhassanak a helyi társadalmak fejlesztésébe, a közjó szolgálatába.
.Az MKP OT az elkövetkező hetek és hónapok kiemelten fontos eseményeként foglalkozott az éppen elkezdődött iskolai beiratkozásokkal, illetve a májusi népszámlálással. Az OT tagjai fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy minden szülő felelőssége biztosítani gyermeke számára az anyanyelvi oktatás lehetőségét, ami garancia a gyermek egészséges erkölcsi és szellemi fejlődésére, s arra, hogy az iskola oktatási-nevelési feladatrendszerét sikeresen oldják meg a kisdiákok.
Az MKP OT arra kéri alapszervezetei minden tagját és vezetőjét, hogy a településeken működő civil szervezetekkel szorosan együttműködve kapcsolódjanak be a népszámlálás előkészítésébe és lebonyolításába, egyszersmind biztassák a polgárokat arra, bátran vállalják nemzetiségüket, vallásukat és anyanyelvüket, mert erre kötelez őseink tisztelete és az, hogy gyermekeink, unokáink is magyarként élhessenek szülőföldjükön.
Az MKP OT nyugtalanságának adott hangot annak kapcsán, hogy az új, jobb-közép kormány saját programjával ellentétben mindezidáig nem módosította azokat a törvényeket, amelyeket a korábbi kormány fogadott el és jogbizonytalanságot váltott ki a szlovákiai kisebbségek körében. Felszólítja ezért a kormánypártokat – kiemelten az Európai Néppártba tartozó testvérpártjainkat, a Szlovák Demokratikus és Keresztény Uniót és a Kereszténydemokrata Mozgalmat, de a szlovákiai magyar szavazatok jelentős részét elnyerő Most-Híd párt képviselőit is –, hogy programjuk értelmében mihamarabb szüntessék meg vagy módosítsák azokat a jogszabályokat, amelyek kedvezőtlen hatásúak az ország bármely kisebbségével szemben.

Felvidék Ma