2011. január 15-én Pozsonyban ülésezett az MKP Országos Tanácsa, melyet követően Berényi József elnök, Bárdos Gyula a párt országos tanácsának elnöke, valamint Farkas Iván gazdasági és régiófejlesztési alelnök tartottak sajtótájékoztatót. A tanácskozás középpontjában az MKP-n belüli tisztújítás, a népszámlálás, az iskolai beiratkozások és az ország gazdasági helyzete álltak.
A következőkben a sajtótájékoztató rövidített, szerkesztett változatát közöljük

Milyen a Magyar Koalíció Pártja 2011 elején?
Bárdos Gyula: A mai ülésünk is azt bizonyította, hogy az MKP stabil. Az önkormányzati választásokon nagyon jó eredményt értünk el, és ez jó hatással van a Magyar Koalíció Pártjára. A különböző régiókból érkezettek beszámolták arról, hogy mindenütt nagy a lelkesedés, és ezt a lendületet ki szeretnék használni.

Mikor lesz és milyen formában valósul meg a tisztújítás a Magyar Koalíció Pártjában?
Berényi József: A tisztújítási folyamat már most megkezdődik, a helyi szervezeteknél február 28-ig tart, március folyamán ez megtörténik járási és kerületi szinten, április 16-án pedig tisztújító országos kongresszust tart az MKP. Ekkor új elnököt és elnökséget választ a párt.

A jelenlegi MKP-vezetés júliusban egy évre kapott mandátumot. Miért hozták előre a tisztújítást?
– A tisztújítást egy éven belül kell végrehajtanunk. Ilyen szempontból ez 2011 júliusáig bármikor megvalósulhatna. A helyhatósági választások után nyugalom lett az MKP-n belül. Tudjuk, kik azok, akiknek a jövőben is teret kell adnunk akár országos, akár járási szinten. Azt is tudjuk, hogy a jelenlegi kormánykoalíció kicsit instabil, nem áll teljes mértékben a helyzet magaslatán, és bármikor előrehozott választások is lehetnek, ezért is fontos, hogy mielőbb túllegyünk a tisztújításon.

Indul ön az elnöki tisztségért?
– A helyi szervezetek ülésein és a járási konferenciákon fogom ezt a kérdést a tagsággal megvitatni. Amennyiben úgy érzem, hogy a támogatásukat élvezem, akkor igen. Ám ha úgy látom, hogy másnak van inkább támogatottsága, akkor számomra nem jelent gondot ennek a tisztségnek az átadása. Természetesen egy ilyen cserének előremutatónak, nem pedig visszatekintőnek kell lennie.

Bárdos Gyula: Nem beszélhetünk arról, hogy ki(k) az esélyek(ek), ugyanis az alapszabályunk értelmében még a közgyűlésen is van lehetőség arra, hogy valakit jelöljenek. A demokratikus játékszabályokat figyelembe véve fogjuk eldönteni a tisztségek sorsát. Olyan hiteles embereket kell jelölni, akik bírják az ott élők támogatását. Mindezt természetesen nem egyszerű ötvözni,. de mindenütt tudatában vannak annak, hogy csak úgy, automatikusan sehol sem folytatódhat egy folyamat. A legfontosabb, hogy nem csak pártban, hanem a közösségben kell gondolkodnunk. Ezért olyan jelöltekre van szükség, akik a közösség szempontjából is akarnak és tudnak tenni. Politizálásunk céljának a közösségünk fejlődésének kell lennie, hogy anyanyelvünkön beszélve maradjunk meg a szülőföldünkön, és jól érezzük magunkat itt.

Az MKP Országos Tanácsa a jelöltekre vonatkozóan megfogalmazott ajánlásokat?
– Több alkalommal megfogalmaztuk, hogy az MKP-ban fiatalítani kell, a szakmaiságot pedig még inkább szem előtt kell tartani.

Az MKP Országos Tanácsának ülésén elfogadtak egy nyilatkozatot a beiratkozásokról…
Berényi József: Sokadszor rámutatunk arra, hogy  amagyar iskolákon belül is lehet magas fokú képzést kapni ahhoz, hogy az ember érvényesüljön az életben. Nem indokolt, hogy magyar szülők ne magyar iskolákba írassák a gyermeküket. Ez számunkra egyfajta küldetés is, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a magyar iskolák megmaradása a szlovákiai magyar közösdség fennmaradásának a záloga. Aki magyar iskolába iratja  agyermekét, az nem csak a gyermeknek cselekszik jót azzal, hogy az majd anyanyelvén tanulhat, hanem a közösség alapjait is megteremti ezzel.

Az idén sorra kerülő népszámlálás előtt az MKP kivel indít kampányt annak érdekében, hogy a magyarok vállalják fel nemzetiségüket?
– Bárkivel, akik hajlandók ennek érdekében megszólítani az embereket. Úgy gondoljuk, hogy politikai pártként ezt a kampányt közösen kell folytatnunk nem kormányzati szervekkel. Úgy gondoljuk,. hogy a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala lehet az az intézmény, amely leginkább  – a mi segítségünkkel is – megtudja szólítani az itt élő embereket, hogy vallják magukat magyarnak azok, akiknek ez az anyanyelvük és ilyen őseik voltak.

Közösségünk tagjainak életkörülményeit nagyban meghatározza az ország gazdasága. Ezzel kapcsolatban milyen témákkal foglalkozott az MKP Országos Tanácsa?
Farkas Iván: Az MKP Országos Tanácsa támogatja palást község önkormányzatának erőfeszítését, mellyel meg szeretné akadályozni a község szomszédságában megépítendő kis vízierőművet.  A község önkormányzata azért döntött így, mert környezetvédelmi megfontolások alapján ez nem illik bele a településfejlesztési koncepcióba.
Tiltakozunk a Szlovák Vasúttársaság tervezete ellen, melynek értelmében – főleg a dél-szlovákiai, illetve a kelet-szlovákiai térségben – megszüntetnék a vasúti szárnyvonalakat. Felszólítjuk a közlekedési minisztériumot, hogy éppen ellenkezőleg, találjanak megoldást ezen szárvonalak újraélesztésére és korszerűsítésére. Akár úgy, ahogy szerződést kötöttek a Pozsony-Komárom szakasz bérbeadásáról és korszerűsítéséről.
Megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy a gazdasági minisztérium nem támogatja Királyhelmec város és Hetény község tervezeteit az ipari park létesítése érdekében. Erre kitűnő pályázatot nyújtottak be, ennek ellenére a gazdasági tárca nem akarja ezt támogatni, pedig az említett két település környezetében kimagaslóan magas a munkanélküliség aránya. Felszólítjuk a minisztériumot, hogy a döntését értékelje át.
Úgy véljük, hogy a kormány azon kommunikációja, hogy a tavaly év végén elfogadott gazdasági csomagnak nem lesz negatív hatása a lakosságra nézve, nem igazán megalapozott. A lakosság ugyanis egy markáns áremelési hullámot tapasztal, és ennek az oka egyértelműen a fogyasztási adók emelkedése, fokozottan érvényes ez az élelmiszerekre és az energiahordozókra. Felszólítjuk a kormányt, hogy ennek a kompenzálására fontolja meg egy speciális alap létrehozását, melylel a szociálisan leginkább rászorult családokat és polgárokat támogathatná.

A sajtótájékoztató teljes terjedelmű videofelvétele honlapunkon is megtekinthető – itt

Felvidék Ma
{iarelatednews articleid=”26384″}