Észak-magyarországi gyermekeket  is járatnak iskolába Szlovákiába, mivel szüleik inkább a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumot választják. Főleg a magas színvonalú oktatás miatt döntenek így. Az iskola igazgatónője örül annak, hogy Magyarországról is vannak tanulóik. Azt mondja, mindent megtesznek, hogy odavonzzák a gyerekeket. „A magyarországi gyerekek egyrészt megtanulnak szlovákul, és talán megismerik a kisebbségi magyar létet, hogy milyen itt magyarnak lenni” – bizakodott Csurkó Éva.
„Aki szorgalmas, akinek egy kicsi nyelvérzéke van, nagyon szépen meg tudja tanulni a szlovák nyelvet. Foglalkozunk velük, mert úgy érzem, hogy szükségük van rá” – hangoztatta Balogh Judit szlovák nyelvtanár, aki szerint, ezek a diákok nem azért jönnek Kassára tanulni, hogy a szlovák nyelvet hibátlanul elsajátítsák, hanem mert jó az iskola hírneve. Később a legtöbb gyerek visszatér Magyarországra, és ott tanul tovább, de arra is volt példa, hogy egy itt érettségizett magyar diák a kassai Műszaki Egyetemen folytatta tanulmányait.

Duna Televízió, Felvidék Ma