Február 14-ére 18 órakor a pilisszentkereszti római katolikus templomban, Szent Cirill és Metód tiszteletére ünnepi szentmisét  mutatott be és szentbeszédet mondott Dr. Karaffa János, piliscsaba-klotildligeti lelkiatya, a Pázmaneum Társulás elnöke.

Szent Cirill és Szent Metód ünnepén tartott szentmisén megtelt a templom. A helyi híveken kívül a környező településekről is érkeztek a misére. A szentmisét bemutató Karaffa János atyával koncelebrált Kálmán atya és a piliscsévi plébános is (Feldhoffer Atal atya). A szentmisén a szlovák és magyar énekek mellett az imádságok is két nyelven voltak, valamint János atya szlovák nyelven is szólt a hívekhez. Beszédében kiemelte, hogy a nyelvek Isten adományai, és azokon egyenlőképpen lehet (és kell) Istent dicsőíteni. A két szent élete példa a békére, egyetértésre és a másik ember elfogadására. Ők megtanulták azt a nyelvet, amelyet a missziós területen beszéltek, így alázattal közeledtek hozzájuk, nem pedig ellenségeskedéssel. Isten adományai a nyelvek, és nem lehet senkit sem megítélni az alapján, hogy milyen nyelvet (más nyelvet) beszél. A katolikusságunk (egyetemességünk) ebben is megnyilvánul, hogy mindenki a saját nyelvén dicséri Istent. A szentmise végén Karaffa Jánost köszöntötte Lendvai József polgármester és Ackermann Kálmán plébános atya. A Pávakör énekelt. Az ünneplés a Szlovák Házban folytatódott, ahol Demjén Tamásné, a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Köszöntőjében felhívta a figyelmet arra, hogy a ma ünnepelt két szent munkássága minta a mi munkálkodásunkra is, amelyet a szlovák hagyományok őrzésében kell kifejteni. Ma is komoly munka vár azokra, akik az elődök hagyományait szeretnék átadni a fiataloknak. Ehhez viszont ismerni kell a nyelvet is.

Karaffa János atya Dunaszerdahelyen született 1973. március 11-én. 1997. június 14-én szentelték pappá Pozsonyban. A nagyszombati egyházmegye papja volt 1997-2010 között. Káplán volt Révkomáromban (1997-1999), plébániai kormányzó Bakán (1999-2007), plébános Felsőtúron 2007-2010 között. (Itt töltöt évei alatt XVI. Benedek pápa rendezte a szlovákiai egyházmegyék határát. Itt olvashatják beszámolóját.) Plébániai kormányzó Imelyen 2010-ben. Inkardinálva lett a székesfehérvári egyházmegyébe 2010-ben, azóta helyettes plébános Piliscsaba-Klotildligeten. A teológiai tudományok doktora. 2001-től hat éven keresztül a nagyszombati egyházmegye szentszéki bírója volt. Szemináriumi tanár Besztercebánya-Erdőbádony, Comenius Egyetem Hittudományi Karán, 2008-tól egy éven át. Főiskolai tanársegéd, óraadó tanár Budapesten a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2004-től (a Szentírástudományi Tanszék adjunktusa). 2010. október 2-án Révkomáromban az „Egyház és közösség” c. konferencián ThDr. Karaffa János, a Pázmaneum Társulás elnöke “A szlovákiai magyar katolikusok küzdelme saját püspökért és püspökségért” címmel tartott előadást, melyet itt elolvashatnak. Számos publikációja van (rendszeresen publikál tudományos folyóiratokban), előadásokat tart, könyveket írt. Egyik érdekes írása az ítéletről és az üdvösségről szól, olvassa el itt.

Felvidék Ma