Az új szemesztertől kezdődően rendszeres hitmélyítő alkalmakat szervez a komáromi Selye János Egyetem református hallgatói számára a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Süll Tamás ifjúsági lelkész szolgálatával. Az első szemeszternyitó alkalomra február 16-án este hat órakor a református templomban kerül sor Fazekas László püspök és Tóth János rektor részvételével.
Az új szemesztertől kezdődően rendszeres hitmélyítő alkalmakat szervez a komáromi Selye János Egyetem református hallgatói számára a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Süll Tamás ifjúsági lelkész szolgálatával. Az első szemeszternyitó alkalomra február 16-án este hat órakor a református templomban kerül sor Fazekas László püspök és Tóth János rektor részvételével. Az egyetem Danubiusz és a Sirály kollégiumaiban már korábban is voltak rendszeres bibliakörös alkalmak a komáromi gyülekezet segédlelkészeinek a vezetésével, de ezúttal a református egyház határozatának alapján és a rektori hivatal támogatásával folytatódnak.
Süll Tamás ifjúsági lelkész új lehetőséget lát ebben az újrakezdésben, mert a hitmélyítő alkalmak lehetőséget adnak egyben egy olyan missziói feladatra is, amelyre meghívás kaphatnak az eddigi bibliakörösök által azok is, akik még nem ismerik Jézus Krisztust megváltójukként. Terve között szerepel az egyetemi közösség hitbeli és lélekszámbeli növekedése. Ennek érdekében az új szemeszter egy közös egyetemi istentisztelettel kezdődik a komáromi református gyülekezet templomában szerdán este hat órakor.
Az alkalmon vendégként tiszteletét teszi Fazekas László püspök és Tóth János rektor is. Süll Tamás ifjúsági lelkész korábban öt éven keresztül volt a kulcsodi gyülekezet lelkipásztora. Doktori tanulmányokat folytatott Németországon és Magyarországon. A lelkészi pályára való felkészülést a komáromi, lipcsei és a prágai teológiai karokon végezte. Több mint tizenöt éve fejt ki tevékenységet a Fiatal Reformátusok Szövetségében.
Munkaköréből adódóan 2011. január elsejétől hivatalosan is a Firesz Duna Mente Területének ifjúsági lelkésze és a Selye János Egyetemen kiépítendő református egyetemi gyülekezet vezető lelkésze. Komáromban él saját családi házában egyházzenész feleségével és három gyermekével.

Felvidék Ma, Reformata