„Határok nélkül a megújuló energiákkal” című projekt zárókonferenciája 2011. március 28-án 10.00 órai kezdettel kerül megrendezésre Budapesten a Hotel Mercure-ben (Budapest, 1013 Krisztina Krt. 41-43.). A projekt a Puskás Tivadar Közalapítvány és a Nagykapos és Vidéke Társulás együttműködésével jött létre.

A projekt célja a célcsoportok kooperációjának és tapasztalatcseréjének megalapozása, és ennek eredményeképpen az érintett régiók közötti legjobb gyakorlatok átvételének ösztönzése tudatformáló kiadványokkal, rendezvényekkel, adatbázis-fejlesztéssel, energiatakarékos technológiák elterjesztésével.

A legfontosabb megoldani kívánt problémák:

Mindkét térség szereplői kevéssé felkészültek az uniós és nemzeti gyakorlat elsajátítására, az uniós források merítésére. Ennek bizonyítéka a térségek alacsony forrásvonzó képessége. Annak ellenére, hogy a 2004-2006-os programozási időszak már mögöttünk van az e térségében támogatásban részesült, határmenti együttműködésben végrehajtott projektek nagy része csekély hozzáadott értéket mutatott, a határmenti kapcsolatok és hálózatok egyáltalán nem, vagy csak formálisan működnek. Mindamellett a projekt célterületének nagy része demográfiai és migrációs problémákkal is terhelt. Ez a körülmény pedig a humán erőforrások kedvezőtlen állapotára is utal. A probléma főként az információhiány, valamint a késői információkhoz jutás, továbbá a forrás hiány.

A projekt megvalósításával hozzá kívánunk járulni a két régió gazdasági, társadalmi és kulturális együttműködésének javításához, ahhoz hogy a környezetvédelem területén kihasználja a többletek és hiányok aszinkronitásából eredő lehetőségeket a határon átnyúló kapcsolatok megerősödése által, mely a kialakított „hálózat” eredményességének köszönhető nagyfokú információáramlás eredménye lesz.

Bővebb információkat a projekt honlapján kaphatnak az érdeklődők.

Felvidék Ma