27641

A római katolikus egyházban, a Dunaszerdahelyi Esperességben szolgálatot teljesítő papok  március 17-én találkoztak Kisudvarnokban, hogy a Család évében imádkozzanak papi és szerzetesi hivatásokért, valamint szent családokért. A nagyböjti időben megrendezett imadélután keresztúti ájtatossággal kezdődött, melyet Bíró Sándor bakai plébános vezetett.

Az előadásban a nagyböjti időről szólt, s buzdította a híveket: tanúsítsunk több buzgóságot a szent negyvennap idején, vegyünk részt a közös imában, bűnbánati cselekedetekben. A természetben most folyik a tél és a tavasz közötti küzdelem, de már a hó és a jég elmúltak, már közeledik az új tavasz. A liturgiában is lelki tavasz van, jelen van még a bűn sötétsége, de bontakozik az új élet is. A kegyelem hatására az Egyházban kibontakoznak a lélek új virágai.

A szentmisét mons. Szakál László esperes-plébános celebrálta. A szentbeszédet Lormusz János esperes-plébános tartotta. Homíliában kiemelte, hogy már harminc éve annak, hogy Isten Szolgája, II. János Pál pápa közzé tette a Familiaris consortio c. apostoli buzdítást a családról, a keresztények feladatáról a családban. A MKPK a 2011-es évet a Család évének nyilvánította. A Dunaszerdahelyi Esperesség is csatlakozott ehhez és Vízkereszt ünnepén Nagymegyeren ünnepi szentmise és találkozó keretében nyitották meg. A család az Egyház és a társadalom alapsejtje. Az emberi nem jövője ma a családtól függ. Működjünk szívesen együtt minden jóakaratú emberrel, aki felellőséget érez a család iránt – így buzdít bennünket II. János Pál pápa.

A szentmise végén a helybéli plébános megköszönte a papságnak és a környező településekről érkező híveknek a részvételt. Az imatalálkozó után a hívek agapén vettek részt a helyi művelődési házban.