Cseh nyelv és kultúra szak nyílik idén szeptembertől a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karán (KETK), a jelentkezési határidőt a dekanátus ezért minden szak esetében március 31-ig meghosszabbította.

 

A közelmúltban akkreditált tanulmányi program célja, hogy a hallgatók megismerjék a cseh kultúrát, annak sajátosságait, fejlődését és Európában valamint Közép-Európában bet­ölt­ött szerepét. Nevéből adódóan nyelvészettel és cseh nyelv oktatásával foglalkozik majd, emellett pedig cseh történelemmel és irodalommal is. A tanterv kitér a cseh és szlovák kulturális és történelmi kapcsolatokra, a szláv nyelvek és irodalmak tanulmányozására, vagy a társadalmi és politikai történésekre. A KETK Areális Kultúrák Tanszéke Közep-Európa multikulturalitásával foglalkozik, az itt élő nemzetek közti kapcsolatokkal, valamint a régió nemzetiségi és kisebbségi kultúrájával. Ily módon a cseh nyelv és kultúra szak egyben cseh-német, cseh-lengyel és cseh-magyar kapcsolatok oktatását is biztosítja.

A szak abszolvensei képesek lesznek magas szintű cseh nyelvtudást megkövetelő pozíciók betöltésére, fordításra és tolmácsolásra. Ezenkívül elhelyezkedhetnek a turizmus, a közigazgatás, a média, a gazdaság vagy az üzleti élet területein.

Az új szak nappali és levelező tagozaton nyit osztályokat, az oktatás nyelve cseh és szlovák, az előadásokat pedig a kar és a tanszék tanárain kívül neves cseh professzorok tartják majd. A KETK számos csehországi egyetemmel áll kapcsolatban, a hallgatóknak ezáltal más európai egyetemeken kívül a csehországiakon is lehetőségük nyílik majd pár szemeszter eltöltésére a csereprogramok keretein belül (Károly Egyetem, Jihočeská univerzita és mások). A KETK emellett két új tanulmányi programot indít szeptembertől, szlovák-magyar ügyvitelszervezést és finnugor tanulmányokat. A cseh nyelv és kultúra szak nemcsak az egyetem történetében újdonság, de Szlovákiában is teljesen egyedülálló.

LS, Felvidék Ma