iskolasok02

Az idén kilenc elsőssel írattak be többet a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház öt egyházi alapiskolájába, mint egy évvel korábban. Közülük csak a martosi alsó tagozatos, a többi teljes szervezettségű. Szeptemberben a legtöbb iskolakezdője a vajáni, a legkevesebb az érsekkétyi oktatási intézménynek lesz. Az előzetes adatok alapján várhatóan szeptemberben két oktatási intézményben több, kettőben kevesebb, egyben pedig azonos számú gyermek foglalja el az iskolapadokat.

A református egyház négy egyházközségi és egy egyházmegyei fenntartású alapiskolájába negyvenegy leendő kiselsőst írattak be a szülők a 2011/2012-es tanévre. A beíratási számok még szeptember 15-ig módosulhatnak, hiszen lesznek olyan gyermekek, akiknek a pszichológus iskolahalasztást javasol.
Az Ungi Református Egyházmegye által létrehozott vajáni alapiskolában tizenhét elsőssel számolnak, öttel többel, mint egy évvel korábban. Az elmúlt évek adatai alapján elmondható, hogy növekszik a jelenleg 127 tanulót számláló oktatási intézményben az iskolakezdők létszáma.
Az abaúj-tornai egyházmegyében működő egyházközségi alapítású rozsnyói egyházi alapiskolába az idén is ugyanannyi gyermeket írattak be, mint egy évvel korábban. Akkor is nyolc iskolakezdővel számoltak, mint most, bár két évvel korábban még tizenhárman ültek be először szeptemberben az iskolapadokba. A teljes szervezettségű alapiskolának jelenleg 170 tanulója van.
A barsi egyházmegyéhez tartozó szintén egyházközségi fenntartású érsekkétyi magyar tannyelvű egyházi alapiskolába és óvodába az idén egy gyermeket sem írattak be. Egy évvel korábban még öt elsőssel számolhattak, 2009-ben pedig hattal, de a születések alacsony száma miatt az idén szeptemberben nem lesznek elsősei az oktatási intézménynek, amelyet jelenleg 55 iskolás látogat. Jó hír viszont, hogy jövőre már újból számolhatnak iskolakezdőkkel.
A komáromi egyházmegyében csak Martoson működik egyházi alapiskola, de csak az alsó tagozatosok számára. Míg egy évvel korábban csak egy elsőst írattak be az egyházközségi fenntartású kisiskolába, az idén már tizenegy gyermek szülei döntöttek az oktatási intézmény mellett, amelyet most tizenketten látogatnak.
A pozsonyi egyházmegyében Alistálon van egyházi alapiskola, amely az elmúlt évben került a Zsinati Elnökségtől az egyházközség hatáskörébe. A beíratási időszakban öt gyermek szülei döntöttek az elmúlt évben új épületbe költözött iskola mellett. Tavaly még hat elsőssel számolhattak, szeptemberben viszont heten kezdték meg az iskolaévet. A 42 diákot számláló teljes szervezettségű oktatási intézményben így várhatóan csökken az első osztályt látogatók száma.