csaky-pal06

Jövő héten tartja tisztújító kongresszusát a Magyar Koalíció Pártja. A sajtóban ezzel kapcsolatban gyakran ragozott fejtegetés, vajon Csáky Pál volt pártelnök visszatér-e a vezetésbe. És ha igen, milyen poszton? Erről készített terjedelmes interjút Csáky Pállal a magyarországi Magyar Hírlap napilap.

 

“Engem kicsit zavar, hogy mindenkit csak a posztok érdekelnek. Ezt nem tartom szerencsés lépésnek. Tudatosítani kell, hogy az MKP nincs könnyű helyzetben, egy parlamenten kívüli pártról van szó. Ha a vezetői csak a posztokról, az egyes székekről beszélnek, az nagyon visszatetsző lehet. A jövőről, a tervekről, az irányvonalról, a prioritásokról is kellene beszélni. És arról, hogy ezt milyen csapattal tudjuk mindezt megvalósítani. Tágabb értelemben a nemzeti közösség jövőjéről, esélyeiről. Ma Szlovákiában a nemzeti politizálás jövője a tét. Azt látjuk, hogy a magyar-szlovák vegyespárt, amelyet volt kollégáink alapítottak (a Most-Híd – a szerk. megj.) nem működik, a szlovákok nem veszik őket komolyan. Bugár Béla magyarul beszélő szlovák politikus lett, néha durvább kritikákat fogalmaz meg a regnáló magyar miniszterelnök személyével kapcsolatban, mint Robert Fico vagy Ján Slota. Ezt nagyon szerencsétlennek tartom.
(…) Sajnos, lelkileg nagyon megosztottak vagyunk, s ez a jövő vonatkozásában nagyon veszélyes. Azt látom, hogy míg Erdélyben vagy a Délvidéken egyfajta lelki megerősödés és szellemi reneszánsz tapasztalható, addig nálunk a megosztottság és a félelem az úr. És tartunk tőle, hogy ez a népszámlálási folyamatra is rányomja majd a bélyegét. Az én filozófiám az volt, hogy ne hagyjuk magunkat megfélemlíteni a szlovák nacionalisták hőzöngésétől, hanem merjük büszkén vállalni a magyarságunkat. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ezzel a következetes hozzáállással nem jutunk be a parlamentbe. Ezt követően én le is vontam a megfelelő következtetéseket, de azt hiszem, hogy a valódi probléma ennél sokkal mélyebb, s mint már említettem, a szlovákiai magyarság mentális állapotában is keresendő. (…) Mintha az erőnk is megfogyatkozott volna. Mintha kiüresedett volna a szlovákiai magyar értelmiségi réteg is csakúgy, mint bizonyos fokig az MKP is. És ehhez most még társult szlovák sugallatra egy szlovák-magyar vegyespárt, mely egyre nyíltabban fordul a magyar érdekek ellen, teret és szellemi hátteret ad a beolvadóknak. Ez tudatilag nagyon komoly rombolást okoz. Elszomorító, hogy ezen a téren a Radičová-kormány hivatali ideje alatt sem történt lényegi változás, nagyon félnek a magyar témáktól, kerülgetik csak, mint a forró kását. A Robert Fico által hozott deformált törvényeket eddig ők sem változtatták meg, sőt például az államnyelvről szóló törvényt alkalmazzák is. Eddig két jogi személy kapott pénzbírságot a nyelvtörvény alapján Radičová kormányától. A büntetések ugyanis benne maradtak a törvényben, ráadásul azokat a magukat magyarnak valló képviselők is megszavazták. A törvény megfélemlítő jellege így magyar segédlettel, a Most-Híd képviselőinek szavazatával megmaradt. A szlovákiai magyar társadalom egy része meghasonlott, szlovák szemüvegen nézi magát, azok keresztül vizsgálja, mit szabad vagy nem szabad tennie. Ez a helyzet azt mutatja, hogy itt komolyabb értelmiségi vállalásra, szélesebb körű társadalmi összefogásra van szükség. Szükség van minden emberre, a kulturális és a társadalmi szervezetekre is, de a gerinc azért mégis csak az MKP, ezért fontolgatom a visszatérést a pártvezetésbe.
(…) Az elnök személye önmagában nem jelent megoldást, ezért is beszélek a vezetésről. Nem azt mondom, hogy a funkciókról ne beszéljünk, de ne csak azokról beszéljünk. Az MKP-nak a komoly társadalmi problémákra kell reflektálnia.

A teljes interjú (Kocur László interjúja) elolvasható Csáky Pál Facebook-oldalán – ITT.