28574

A kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola mellett működő Hunfalvy János Polgári Társulás 2010 őszén pályázatot hirdetett az alapiskola és a gimnázium diákjai részére. Az alsó tagozat pályamunka témája: Én és a nagyszüleim volt,A felső tagozat és a gimnazistáké pedig az Az én családfám.

Az alsó tagozat pályamunkáit a Hunfalvi János Polgári Társulás már februárban kiértékelte.  Az érettebb generáció családfa téma kidolgozására a pályamunkák nagyobb terjedelmére és igényességére való tekintettel több időt kapott. A leadott munkák elbírálása a napokban meg is történt. A gimnazisták körében nagy volt az érdeklődés- huszonkilenc fantasztikus pályamunkát adtak le, a 2. évfolyamból tizenkilenc, a harmadik évfolyamból pedig tíz darab érkezett be. A kötelező kritériumoknak azonban csak tizenöt pályamunka felelt meg. A kritériumok a következők voltak: három A4-es gépelt oldal, és függelékként a családfa ábrázolása volt kötelező.
A II.B osztályból Hires Enikő, Váradi Nikoletta, Reiter Réka, Jeso Ildikó, Kulcsár Dávid, Varró Judit és Szabó Timea munkája felelt meg a kritériumoknak, a III. B-ből pedig Kekeňák Lucia, Bartók Csongor, Subovics Mónika, Seregély Viktória, Nagy Veronika, Szabó-Bartko Klaudia, Szepesi Réka és Gumány Dalma munkája .
Az értékelő bizottság a tagjai voltak: Dr. Kis Sebestyén Tamás DrSc.,Reiter Géza, Vistan Katalin és Valko Natália. A diákok munkájának elbírálásánál még figyelembe vették a következő pontokat: kitűzött cím megvalósítása, érdekességek a szövegben, stiláris kifejezési értékek, a családfa grafikája, biológiai szemszög, fogalmazási stílus, tartalom, helyesírás
Legjobbaknak bizonyultak a következő diákok munkái: I.hely: Jeso Ildikó, II.hely: Kekeňák Lucia, III.hely: Subovics Mónika, Kulcsár Dávid
Gratulálunk a nyerteseknek, akik jutalma három napos eseménydús budapesti kirándulás lesz. Ők többet is nyertek ennél- megismerték családjuk múltját, kutatásaik által olyan ismereteket ástak elő, amire talán a pályázat nélkül soha nem derül fény.