28447_01

Jó Pásztor vasárnapján, május 15-én kerül sor Révkomáromban a felvidéki magyar katolikusok legnagyobb imatalálkozójára, a XXII. Komáromi Imanapra. Idén is több ezer hívőt várnak a szervezők a Felvidék számos egyházközségéből, de érkeznek zarándokcsoportok Magyarországról is.

A Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Plébánia közös szervezésében valósul meg az Imanap, amelyet Mons. Lénár Károly pápai káplán kezdeményezett felvidéki paptestvéreivel együtt 1990-ben. 2011-ben a XXII. Komáromi Imanap programja a Magyar Katolikus Püspöki Kar által meghirdetett Család évéhez igazodik és a felvidéki magyar lelkiatyák szüleit külön meghívták az eseméynre a szervezők. Szerették volna idén újra a Klapka téren megtartani a szentmisét a szervezők, de technikai okok miatt ez nem valósulhat meg, így a liturgiára a Szent András plébániatemplomban kerül sor.
A XXII. Komáromi Imanapon is rendületlenül a kezdeti alapgondolat mellett állnak ki a szervezők, így a felvidéki magyar hívek lelki gondozásával megbízott főpásztorért, valamint magyar papi és szerzetesi hivatásokért fohászkodnak. A Család évében hálát adnak a felvidéki magyarság köréből kiimádkozott papi hivatásokért a felszentelt papokkal és szüleikkel együtt.
Az Imanap programja 14:30-kor keresztúttal kezdődik, amely a plébániatemplomból a Klapka térig és vissza a templomba tart majd. 15:30-kor szentségimádást tartanak a magyar családokért és májusi litánián kérik Magyarok Nagyasszonyának közbenjárását. A szentségimádás és a keresztút gondolatai is a Család Évéhez kapcsolódnak. Az ünnepi szentmisére 16 órakor kerül sor a Szent András plébániatemplomban, amelyet Mons. Orosch János püspök, a Nagyszombati Főegyházmegye magyar híveinek helynöke mutat be oltártestvéreivel együtt. A szentmisét a Mária Rádió felvidéki stúdiójának köszönhetően, az éter hullámain keresztül élőben közvetíti a magyarországi katolikus rádió.
Meghívást kapott a szervezőktől a XXII. Komáromi Imanapra Magyarország államfője Schmitt Pál is, aki bár személyesen nem tud részt venni az imanapon, de levélben köszönti majd az egybegyűlteket.
A Komáromi Imanapok létrehozásának gondolata a felvidéki magyar hívek és papok közös kezdeményezéseként a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom egyházi programja keretében született 1990 tavaszán. Az első megbeszélésre Léván került sor negyvenhat szlovákiai magyar lelkipásztor jelenlétében. Fő célkitűzése: a szlovákiai magyarságot egyesítő közös imádság felvidéki magyar papi és szerzetesi hivatásokért, magyar főpásztorért, valamint magyar püspökségért. Az első Imanapot 1990. június 3-án, Pünkösd ünnepén rendezték a komáromi Szent András-templomban. A második Imanapot a Szent Rozália-templom előtti téren, a későbbieket pedig a Klapka téren, illetve a Szent András-templomban tartották. Mivel egyesek szerették volna politikai indíttatású rendezvénynek beállítani az Imanapokat, ezért azok szervezését 1995-től a Jópásztor Alapítvány (majd a Jópásztor Társulás) vette kézbe az imanapi szervezőbizottsággal együtt. 2006-tól a Pázmaneum Társulás is csatlakozott a szervezőkhöz. Számos magyar egyházközségből vettek részt hívek a Komáromi Imanapokon. Gyakorta több község is összefogott, hogy autóbuszt indítsanak az Imanapra. A részvételi arány a XII. Imanapig növekedett, illetve állandósult. 2001-ben, a XII. Imanapon Ján Sokol nagyszombati érsek kategorikusan visszautasította a magyar katolikusok Memorandumban megfogalmazott kéréseit, s ennek következtében a hívek részvételi aránya ezt követően stagnált, sőt csökkent. Lénár Károly atya az Imanapokon gyakorta buzdított a magyar papság egységére, s emiatt sok támadás is érte őt. Sokan befejezettnek gondolták az Imanapok sorozatát, amikor Orosch János atyát 2004-ben püspökké szentelték, ő azonban további imára buzdított. Voltak, akik megoldottnak tartották a magyar főpásztor kérdését, s akadtak olyanok is, akik egyenesen feleslegesnek gondolták az Imanapokat. Lénár atya halálát követően már-már úgy tűnt, megszűnik a Komáromi Imanapok rendezvénye, a Pázmaneum Társulás segítségével azonban sikerült megújítani formáját, megőrizve az eredeti célkitűzést és tartalmat. Időközben tisztújítási folyamat kezdődött a Jópásztor Alapítványon belül is, ami elősegítette az Imanapok méltó megszervezését. Az utóbbi években a résztvevők száma ismét folyamatosan emelkedett, s a jubileumi Imanapon megközelítette a háromezret.
1993-tól keresztút, 2006-tól előadás is része a programnak, amelynek keretében valamely magyar szent vagy hitvalló életéről elmélkedtek a résztvevők. Az Imanapok főcelebránsai közt voltak többek közt Magyar Károly, Lénár Károly és Ďurčo Zoltán atyák, valamint Vladimir Filo püspök, sőt Ján Sokol érsek is. Püspökké történt kinevezése után csaknem minden évben Orosch János püspök atya vállalta a Komáromi Imanapok főcelebránsának szerepét. Az utóbbi években azonban egyre többen ismerték fel az Imanapok eredeti célkitűzéseinek fontosságát, s a XX. Komáromi Imanapon már közel 50 lelkipásztor imádkozott együtt Komáromban magyar papokért és főpásztorért.

Felvidék.ma, ka

28447_02

28447_03

{iarelatednews articleid=”28366″}