28657

2007. április 19-én a Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium Pedagógiai Tanácsa megbízta az igazgatót, Cserba Katalint, kezdjen megbeszélést a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium  összevonásáról.

Május 7-én a gimnázium iskolatanácsa javaslatot terjesztett elő a két magyar oktatási intézmény összevonásával kapcsolatban, melyben fenntartónak Zselíz városát jelölte meg. Ugyanezen év májusában csatlakozott a javaslathoz az alapiskola igazgatósága, a Csemadok alapszervezete és a Magyar Koalíció Pártja helyi szervezete. 2007. szeptember 19-én a zselízi önkormányzat jóváhagyta a beterjesztett javaslatot, és megbízta Zselíz város polgármesterét, kezdeményezzen további tárgyalásokat a gimnázium fenntartójával. Bakonyi Pál polgármester véleményezést kért Nyitra megye elnökétől az előterjesztett javaslattal kapcsolatban. A válaszlevélben Nyitra megye oktatási, ifjúsági, sport- és kulturális bizottságának osztályvezetője, Helena Psotová ígéretet tett a javaslat  előterjesztésére, megjegyezve, hogy más megoldási változatokkal is lehet számolni. Szóbeli tárgyalásokra több esetben is sor került, írásos választ senki nem juttatott el 2011-ig Zselíz önkormányzatához.

2011-ben kezdődött az egész folyamat előröl.  A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium iskolatanácsa, pedagógiai tanácsa és szülői szövetsége, a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola iskolatanácsa, pedagógiai tanácsa és szülői szövetsége ismét javasolta és jóváhagyta a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium szervezeti összevonását. Konkrét javaslattal álltak elő: Spojená škola – Összevont Iskola megnevezéssel működtetnék a létesítményt. Márciusban Nyitra megye oktatási, ifjúsági, sport- és kulturális bizottsága javaslatot fogadott el a Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium átköltöztetésére a szlovák gimnázium épületébe, és a magyar gimnázium épületének eladásáról. A megyei döntés szöges ellentétben áll a város elképzelésével és területfejlesztési tervével. Ebből kifolyólag Zselíz város polgármestere észrevételezte a döntést, és elküldte a város javaslatát a minőségi iskolák és létesítményeik tartósan fenntartható fejlesztésére.
A két oktatási intézmény fenntartója – a város és a megye – április végén ismét tárgyalásokat kezdett. Zselíz nehezményezi, hogy a 2007-ben benyújtott javaslatukat hivatalosan válaszra sem méltatták, közben pedig határozat született a magyar gimnázium átköltöztetéséről és az épület eladásáról. Mindez úgymond az optimális gazdasági alapok kihasználása érdekében. A megyei határozatban nem tesznek említést a gimnázium lerobbant tornaterméről és a külön épületben lévő kazánházról sem.
A város javaslatában kéri a két gimnázium épületében található üres helyiségek bérbevételét a művészeti alapiskola, a szabadidő-központ és a könyvtár részére. Amennyiben a  város javaslata elfogadásra kerül, az önkormányzat kötelezi magát az iskolák költségvetésének kiegészítésére.
Az álláspontok egyelőre nem közeledtek. Nyitra megye az általa előterjesztett javaslatot támogatja, Zselíz önkormányzata az iskolák gazdaságos kihasználása mellett a jövőt is figyelembe veszi. 1950-től megszakítás nélkül működik a magyar alapiskola és gimnázium. A két iskola egységet alkot. Egységesen, közösen erős maradhat a magyar oktatás. Jó lenne, ha a megyei önkormányzat a májusi ülésén nem csupán a számok és érdekek tükrében döntene, hanem meghallgatná a másik felet is, jelen esetben Zselíz város önkormányzatát, az iskolák képviselőit, és nem utolsó sorban e régió szavát.