28773

Hétfői, tizedik rendes ülésén a komáromi képviselő-testület többek közt a város tulajdonában lévő Viator Kft.-vel kapcsolatos kérdéseket tárgyalta. Mint ismeretes, ennek az intézménynek a kezelésében működik a Panormáma szálló, valamint a termálfürdő és a kemping is.

A vállalatot 2007-ben alapították, 2009 óta Mgr. Dobai Katalin az ügyvezetője. A testületi ülésen a képviselők felszólalásaiból kiderült, a fürdő 6 évvel ezelőtt még minimális haszonnal üzemelt, míg ma a csőd szélén áll és állapota szánalmas, szinte katasztrofális. Itt kell kiemelni a városi cégek felügyelőtanácsainak szerepét, melyek ugyan nem felelnek a cégek gazdasági eredményeiért, de a képviselő-testület tagjai alkotják őket. Mivel már a tavalyi év folyamán felröppentek az első hírek a rossz gazdálkodásról, 2010 őszén több városi képviselő felkereste a Viator ügyvezetőjét, aki akkor kijelentette, hogy a problémákat egyedül is meg tudja oldani, és nem volt hajlandó tovább foglalkozni a képviselőkkel. Senki számára nem világos, hogy mi történt tavaly óta a fürdőben. A rendelkezésre álló információk alapján a Viator több cégnek is jelentős összeggel tartozik (a gázműveknek például 170 ezer euróval, továbbá a villanytelepnek, a KOMVaK-nak), tehát nyilvánvaló, hogy az ügyvezető igazgató a Viator problémáit egyáltalán nem orvosolta. Tavaly történt egy gyanús üzletkötés a város, valamint a Viator és a KOMVak közt, melyhez a városnak több mint 70 ezer eurót kellett hozzáfizetnie.

A Viator feladata hasznot hozni, nem pedig a városi dotációkból megélni. Az ügyvezető igazgató 2011-ben csak egyszer látogatta meg a város polgármesterét, utána már csak írásban kommunikált, miközben a Viator számára további 470 ezer eurót kér a várostól. Szükséges tudnunk, hogy a jelen állapotok szerint a Viator naponta 200 euró veszteséget „termel” a városnak! Az ügyvezető igazgató idén két alkalommal volt jelen a képviselő-testület ülésén, de egy alkalommal sem tájékoztatott a Viatorral kapcsolatos problémákról. Az eddigi megállapítások szerint 2010 végén a Viatornál 340 ezer euró értékű kifizetetlen számla halmozódott fel. Az egyik képviselő szerint a város saját forrásaiból nem képes üzemeltetni fedett jégpályát, fedett uszodát vagy termálfürdőt. A fürdő általános állapota katasztrofális, és lehet, hogy ez még nem is elég pontos kifejezés. Amennyiben idén nem nyitjuk ki a termálfürdőt, akkor már lehet, hogy soha senki azt nem nyitja meg – mondta.

Igaz, 2010-ben jelentkezett egy „befektető”, akinek voltak bizonyos elképzelései a termálfürdővel kapcsolatban. Az ő elemzésük alapján azonban az üzemeltetés évi 200 ezer látogató és 7 eurós belépőjegy esetén 15 év után még nem lett volna nyereséges. Mindamellett Komárom városnak kellett volna kölcsönt felvennie, és saját vagyonával kezeskednie mindenért!

A hosszúra nyúlt vita során csak az utolsó hozzászóló tett javaslatot a probléma megoldása érdekében. Abban minden képviselő egyetértett, hogy idegen tőke bevonása nélkül a Viator megszűnésre van ítélve. Senki sem érti azonban, hogy mi okozta a Viator nagymértékű eladósodását, hiszen a 2009. év végi 100 ezer euróval szemben 2010 végére az adósság megháromszorozódott, kb. 300 ezer euróra nőtt. A Viator ügyvezető igazgatója, Dobai Katalin az ülésen nem vett részt, mivel kórházi kezelésen van. Az elfogadott határozat értelmében az illetékeseknek 2011. június 9-ig rövidtávú válságkezelő csomagot kell készíteniük.