28962

Azok a főiskolai hallgatók, akik június 15-éig nem zárják le a tanévet és az első éves hallgatók is a beiratkozások után október 15-éig nyújthatják be igényüket a tanulmányi kölcsönre. A hallgató társadalmi helyzetének változása esetén ez a lehetőség 2012 március 31-éig fennáll.

A főiskolások június 15-éig nyújthatják be igényüket a Diákkölcsön Alapba. A megítélt kölcsön nagysága négy kategóriába sorolható 331, 94 eurótól 1 327,76 euróig. A hallgatók a pénzt a tanulmányaikkal kapcsolatos költségeik fedezésére fordíthatják, mint pl. a szállásdíj, utazási költségek, étkezés térítésére vagy tankönyvek vásárlása. Kiadásaikat azonban nem kell számlával bizonyítaniuk. A kölcsön sajátos formáját, amely 2 655,52 euróig terjed, a szlovákiai és külföldi főiskolák tandíjának fedezésére fordíthatják a diákok. 

A diákkölcsönt bármelyik hallgató igényelheti, aki Szlovákiában állandó lakhellyel rendelkező szlovák állampolgár, tekintet nélkül arra, hogy nappali tagozaton vagy távúton folytatja-e tanulmányait. A kölcsönt olyan külföldi főiskolát látogató hallgató is igényelheti, aki állandó szlovákiai lakhellyel rendelkezik. Ugyanúgy kölcsönért folyamodhat az a külföldi szlovák diák is, aki Szlovákia területén folytatja tanulmányait.
A Diákalap két részletben folyósítja a kölcsönt. Az első részlet az összeg 50%-át teszi ki, amelyet a megkötött szerződés kézhezvétele utáni 14 napon belül  folyósít az Alap, a második részletet pedig februárban kapja meg az igényelő. A hallgató a kölcsön törlesztését csak tanulmányai befejezése után kezdi meg, a törlesztés futamideje maximálisan 10 év lehet.
A kérvényt a hallgató a tanszékére nyújtja be, a külföldön tanuló diákoknak a Diákkölcsön Alap címére kell elküldeniük azt minden naptári év július 31.-éig a következő tanévre. A kérvény az Alap honlapjáról is letölthető: www.spf.sk.
(D.É.)