Az Információs Társadalom Parlamentje Budapesten

Az információs társadalom ügyéről szólt parlamenti keretek között a Magyar Országgyűlés épületében 2011. június 1-2-án az Információs Társadalom Parlamentje című rendezvény, melynek egyedüli határon túli magyar előadója Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója volt.

Az Informatika a Társadalomért Egyesület meghívására érkeztek Budapestre a magyar civilszféra, az oktatási és kulturális intézmények, a közigazgatás, az informatikai vállalkozások és a kormány képviselői, valamint a határon túli magyar civil szervezetek küldöttjei és európai non-profit szakmai szervezetek vezető képviselői, hogy megbeszéljék a „hogyan tovább az információs társadalomban” problémáját.
Az ülést Bakos Piroska, a magyar EU-elnökség szóvivője nyitotta meg, és ő vezette a délelőtti tanácskozást. Felkérte Dr. Kövér Lászlót, a Magyar Országgyűlés elnökét megnyitó beszédére, melyben elnök úr az infokommunikáció fontosságára hívta fel a figyelmet. Elmondta, hogy stratégiai gondolkodásra van szükségünk, melyben az infokommunkáció csak eszköz, tartalommal nekünk kell megtöltenünk.
Khalil Rouhana, az Európai Bizottság Információs Társadalomért és Médiaügyekért felelős Főigazgatóságának igazgatója azért tartja fontosnak az ilyen jellegű találkozókat, mert a jelenlévők meg tudják beszélni, mik a céljaik, és ezek elérésben hol tartanak, hogy a lehető legtöbbet tudják kihozni az információs technológiák adta lehetőségekből. Az európai célkitűzés pedig az „Every European Digital – Minden európai váljék digitálissá” szlogen kell hogy legyen.
Dr. Nyitrai Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációs államtitkára az államtitkárság elmúlt egy évéről tartott beszámolót. Szavai szerint a konferencia helyszínválasztása is mutatja a tanácskozás fontosságát. Kiemelte, hogy a magyar kormány mindig támogatja azokat a vállalkozásokat, amelyek az innovációra törekszenek, ezzel jobb lehetőségeket nyújtanak a polgároknak a jövőben; ezért is történtek és történnek fejlesztések az államtitkárság által.
Németh Zsolt a Külügyminisztérium Parlamenti államtitkára a nemzetstratégiai kérdésekről beszélt az információs társadalomban. A magyar EU-elnökség prioritásként kezeli az információs társadalmak fejlődését, hiszen a fejlett társadalmak nemzeti közösségünk épülésében, a kapcsolattartásban segítenek, így az információs stratégia a nemzetstratégia részévé válik.

Pogány Erzsébet előadása közben
Pogány Erzsébet előadása közben

Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója az eMagyar program túlélési esélyeiről tartott előadást. Hangsúlyozta, hogy ő nem informatikusi szemmel tekint a kérdésre, hanem az infokommunikációs eszközök következetes használóinak szemszögéből. A SZAKC kezdeti fontos feladatával, a státustörvényből fakadó munkájával igazából az elektronikus közigazgatás első igazi felhasználója volt. Elmondta, hogy az általa vezetett szövetség mindig a hálózatépítést, az információk átadását modern eszközökkel, ezáltal a kommunikációt tartotta prioritásának, és ezért örül annak, hogy a jelenlegi kormányzat is nagy erőkkel igyekszik az infokommunikációt a közjó szolgálatába állítani. (Pogány Erzsébet előadása elérhető portálunkról – az előadás szövege, illetve az előadás ppt formátumban.)
John Borras, az OASIS (Szervezet a Strukturált Információs Szabványok Fejlesztéséért) elnöke az információs technológiák terén nyert mintegy tízéves tapasztalatáról beszélt. Tapasztalata, hogy szükséges az átalakuló kormányzás; az e-kormányzásnak (eGovernment) mindenképpen olyanná kell válnia, hogy a polgárok igényeit kielégítse; a szolgáltatóknak kell megfelelniük a felhasználók igényeinek.
Az SAP Hungary Kft. elnöke, Ablonczy Balázs, az innováció és a tudás összefüggéseiről beszélt. Az újításoknak standarddá kell válniuk, hogy ezáltal hatékonyabbá és gyorsabbá váljanak a köz érdekében tett szolgáltatásaik, ugyanakkor ezek az újítások a gazdaság motorjává is válhatnak.
Havasi Róbert erdélyi származású, ma már Franciaországban élő szakértő, a Cassidian stratégiai és üzleti biztonságáért felelős vezérigazgató-helyettese, a kiberbiztonságról tartott tartalmas előadást.
Délután plenáris üléssel folytatódott a konferencia, melyet Soltész Attila, az Informatika a Társadalomért Egyesület elnöke, valamint Dr. Gulyás-Kovács Gergely elnökségi tag vezettek. Soltész Attila elmondta, hogy az információs társadalom ügye már számos alkalommal volt a téma a magyar Országgyűlésben. A mostani konferencia nem jogszabályok létrehozásával fog zárulni, ugyanakkor olyan eszmecsere, mely során nem csak az infokommunikációval foglalkozó szervezetek mondhatják el tapasztalatukat, véleményüket, hanem azok is, akiknek tevékenysége összefügg az információs társadalom témakörével, és melyek véleménye egyébként nehezebben jutna el a döntéshozókig. Az egész konferencia, de a plenáris ülés még inkább egy fórum, ahol beszélhetünk arról, hogy milyennek is képzeljük a jövő információs társadalmát.
Ezért érthető, hogy a plenáris ülés legfontosabb pontja az volt, hogy miként lehet könnyebbé tenni a társadalom szereplőinek életét az infokommunikáció eszközeivel. A feltett kérdésekre két körben adtak választ a felkért előadók, előbb Laufer Tamás, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) elnöke, Dr. Mátrai Gábor, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság alelnöke, Vasváriné Dr. Menyhárt Éva, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes államtitkára, Dr. Dux László, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkára, és Németh Mónika, a NFM Infokommunikációért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője, majd a második blokkban Fekete Gábor, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium e-közigazgatásért felelős helyettes államtitkára, Vályi-Nagy Vilmos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kormányzati infomartikáért felelős helyettes államtitkára, Vetési Iván, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke.
Dr. Latorczai Csaba, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a civil szervezetek és a kormány kapcsolattartásáról beszélt, hiszen a kormányzat nem dönthet egyedül a civileket érintő kérdésekben, szüksége van a civil társadalom segítségére is. Elmondta, a mostani vezetés célja, hogy megváltoztassa a jelenleg átláthatatlan civil szféra működési struktúráját, kidolgozva az Új Civil Törvényt.
Dr. Gaál András Levente, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára a Magyary Zoltán Közigazgatási-Fejlesztési Programról adott rövid áttekintést, mivel azt nemsokára Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter fogja konkrétan, részleteiben is bemutatni. Három fontos alappontját emelte ki ennek a programnak, ezek: lehetőség, felelősség, szükség; átfogó célja pedig a hatékony nemzeti közigazgatás.
Dr. Fellegi Tamás, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium minisztere záróelőadásában a kormány hozzáállásában bekövetkezett alapvető szemléletváltásról beszélt, az infokommunikációs fejlesztések fontosságáról az állam hatékony, gyors és biztonságos működéséhez.
Az ülés az Információs Társadalom Parlamentje résztvevői Nyilatkozatának elfogadásával zárult.

Nyilatkozat
Információs Társadalom Parlamentje

Mi, az Információs Társadalom Parlamentje résztvevői, felismerve, hogy

– szorosabb együttműködés szükséges a területi és helyi önkormányzatok, valamint a civil társadalom között (Fehér könyv az európai kormányzásról, COM (2001) 681);
– az önkéntes szervezetek és alapítványok a társadalmi élet szinte minden területén fontos szerepet töltenek be, és nagyban hozzájárultak az európai fejlődéshez,
amely folyamatot mindenképpen erősíteni, bátorítani és fejleszteni szükséges (Közlemény az önkéntes szervezetek és alapítványok szerepének erősítéséről Európában, COM(97) 241);
– az információs társadalom kiterjesztéséhez fontos hozzájárulás a társadalmasítás, a civil szervezetek, valamint az állampolgárok bevonása;
az Európai Digitális Menetrend, valamint a Digitális Megújulás Cselekvési terv célkitűzéseinek teljesítése érdekében az alábbiakat határozzuk el:

1. Fokozzuk a civil és a kormányzati szektor együttműködését az információs társadalom fejlesztésével kapcsolatos döntések előkészítése, valamint a programok végrehajtása során, szorgalmazzuk a civil kezdeményezéseket.
2. A lehetséges szinergiák jobb kiaknázása érdekében intézményes kereteket biztosítunk a civil, a kormányzati, továbbá a vállalati és tudományos szereplők folyamatos párbeszédéhez és együttműködéséhez.
3. Az egymástól tanulás jegyében törekszünk a legjobb gyakorlatok megosztására az érintett szektorok közöt.
4. A fentiek elősegítése érdekében egymás számára kiemelten biztosítjuk tevékenységeink átláthatóságát (különös tekintettel az Open Government Data kezdeményezésre), a kapcsolódó információk megismerésének és felhasználásának lehetőségét.
5. Lehetőség szerint a kormányzat közvetlen támogatásokat nyújt az információs társadalom fejlesztését szolgáló, stratégiai célkitűzésekkel összhangban lévő országos, illetve helyi érdekeltségű programok végrehajtásához.

Budapest, 2011. június 1.

A konferencia másnapján interaktív szekcióbeszélgetések zajlottak. Szalai Annamária, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének, majd Ilosvai Péter, az IT Services Kft. ügyvezetőjének előadásai után öt szekcióban folytatódnak az előadások, valamint a megbeszélések, hogy az információs társadalom problémakörét mind jobban megismerjék, és a felvetődött kérdésekre javaslatokat, megoldásokat találjanak az információs parlament résztvevői.
Az a) szekció témája, melynek levezető elnöke Mester Sándor, az Informatika a Társadalomért Egyesület elnökségi tagja: Középpontban az ember, avagy hogyan növeljük a digitális írástudók számát, milyen szerepe van az infokommunikációnak az oktatásban és a kultúrában?
További szakértők: Dr. Dux László, felsőoktatásért és tudománypolitikárt felelős helyettes államtitkár, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Dr. Gloviczki Zoltán, közoktatásért felelős helyettes államtitkár, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Dr. Mátrai Gábor, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság alelnöke, Németh Mónika, főosztályvezető, Elektronikus hírközlés, Posta és Információs Társadalom Fejlesztési Főosztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kerékgyártó Sándor, ügyvezető, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Nadia BABAALI, kommunikációs igazgató, Fiber to the Home Council Europe
A b) szekciót: Alapjogok az információs társadalomban, avagy hogyan védjük meg jogainkat és értékeinket az internet világában? Kállay Kristóf, az Informatika a Társadalomért Eygesület elnökségi tagja elnökölte, míg Kollár Péter, Szabályozási Főigazgató-helyettes, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Csáki-Hatalovics Balázs Ph.D. egyetemi docens, közigazgatási tanácsadó, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vettek részt benne szakértőként.
Laufer Tamás, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének elnöke vezette a c) szekció ülését, melynek témája: IKT a gazdaság szolgálatában, avagy hogyan tudjuk elgördíteni az akadályokat a növekedés elől? A kérdések megválaszolói pedig: Dr. Becsey Zsolt, külgazdaságért felelős államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium, Dr. Mészáros György, elnök, Nemzeti Innovációs Hivatal, Seszták Miklós, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottságának tagja, Dr. Balázs László, elnök-vezérigazgató, Volksbank Zrt., és Fábián Attila, üzletfejlesztési igazgató, Metalcom Zrt.
A d) szekció Soltész Attila, az Informatika a Társadalomért Egyesület elnökének vezetésével zajlott: Hatékonyan a polgárok szolgálatában, avagy mi szükséges a jól működő, szolgáltató államhoz? Szakértői válaszokat pedig Dányi Gábor, Innovációs és Informatikai elnökhelyettes, Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől, Fekete Gábor, e-közigazgatásért felelős helyettes államtitkár, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól, Vályi-Nagy Vilmos, kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból, Vetési Iván, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke, Kodaj Katalin, állami szolgáltatás vezető, Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Nonprofit Kft.-től és Slamovits Tibor, az EMC kormányzati üzletágának igazgatója adtak.
Az e) szekcióban a Nyílt szabványok és –forráskódok a közigazgatásban és az oktatásban témájáról zajlottak a megbeszélések, Biró Albert, az Informatika a Társadalomért Egyesület Felügyelő Bizottsága elnökének vezetése mellett. Hozzászóló szakértők pedig Opre Zoltán, főosztályvezető, Informatikai Felügyeleti és Ellenőrzési Főosztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból, Rupp Zoltán, főosztályvezető, Programmenedzsment Főosztály, e-Közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkárság, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból, Csulyák Gábor, elnöki tanácsadó, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalából, Dr. Miskovits Eszter, főigazgató, az Országos Vérellátó Szolgálattól, Zibriczki Béla, informatikai főosztályvezető, Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalából, Basa Richárd, operatív igazgató, a Novell Magyarország Kft.-től, és Dr. Szentiványi Gábor, ügyvezető, ULX, Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft.-ből voltak.
A szekcióülések után újfent a Parlamanet Felsőházi termében folytatódtak az előadások, az Európai Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságának tagja, a roaming szabályozásának raportőre, Paul Rübig úr vázolta az Európai Unió roaming szabályozásának eddig történetét; az elért eredményeket és a jövő elképzeléseit mutatta be.
Dr. Máthé Balázs, a Magyar Telekom Nyrt. vezérigazgató helyettese tartotta az információs parlament utolsó előadását, melyben a magyarországi telekommunikáció eddigi útjáról és jövőjéről szólt.
Soltész Attila, az Informatika a Társadalomért Egyesület elnöke zárta a konferenciát, záróbeszédében hasznosnak ítélte a megbeszéléseket, az előadásokat, hiszen közös gondolkodásra adtak lehetőséget a kormányzat, a gazdasági és a civil szféra közös bevonásával. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben lesz még lehetőség ilyen és hasonló összejövetelekre, hogy a kommunikáció segítse a közös jövő építését.

Felvidék.ma

Response code is 404