29117_1

A Hősök Napján, május utolsó vasárnapján a hazáért elesett katonákra emlékezünk. A hősök emlékünnepének eredete egy 1917-es törvényre vezethető vissza.

Akkor mondták ki először, hogy „nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni és az utókor számára meg kell örökíteni”. A hősi halált halt katonák vagy önként mentek el otthonról, vagy parancsra. Rajkán ez az emléknap pünkösdvasárnaphoz igazodik, ami most a késői húsvét után június 12-ére esett. A nyolc órai Somfai Árpád plébános által celebrált ünnepi szentmise után fél tízkor vette kezdetét a megemlékezés a községháza előtti téren, az emlékmű előtt Rajka Község Önkormányzata és a Békefi Ernő ÁMK szervezésében. Megnyitóként a helyi általános iskola énekkarával egyetemben énekelte el a félszáz jelenlévő a Magyar Himnuszt, majd szavalatrészletet hallhattunk Wass Albert Gyertyaláng c. verséből, egy, a hős katonákról megemlékező verset, valamint énekelve a Kormorán Együttes Ki szívét osztja szét c. dalát.
Az ünnepi szónok Kiss Vince, Rajka polgármestere volt, aki beszédét azzal kezdte, hogy május utolsó vasárnapján nemcsak édesanyáinkra emlékezünk, de a különböző harcokkor, csatákkor elesett, hősi halált halt katonáinkra is. Ám nemcsak az első és második világháborúban elhunytakra, de tekintve a kezdetektől történelmünket Atilla, Árpád seregében harcoltakra, a törökellenes, 1848-49-es forradalom és szabadságharc valamint 1956 hős elesettjeire is. Főleg nemzetünkére, de más nemzetekére is. A rajkai emlékművön 141 elesett van név szerint feltüntetve, akikről fontos, hogy utódaink, a mai fiataljaink sem feledkezzenek meg és példát merítsenek hősies életükből. Az ünnepi beszéd után az énekkar tagjainak zongorakíséretében történt a koszorúzás, zárásképp a résztvevők elénekelték az énekkar vezényletével a Szózatot, és ezzel befejeződött a megemlékezés. A koszorúk között volt egy Emlékezünk Gútor lakossága feliratú is, hiszen tudvalévő, hogy Rajka lakosságának nagy része, kb.40%-a gútori és Gútor környékbeli (somorjai, szemeti) kitelepített. A meghívott vendégek a községházán megvendégelésben részesültek.
 
 Zilizi Kristóf

29117_229117_329117_4