28836

Az MKP Dunamocsi Helyi Szervezete június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján, a trianoni békediktátum 91. évfordulóján emlékünnepséget szervezett a helyi múzeumkertben, a kettős keresztnél.

A megemlékezés keretén belül a résztvevők érkezést tárogató hangja kísérte, majd megszólalt a harangszó. Reményik Sándor „Gyűrűt készíttetek” c. versét Vörös Attila, az MKP Dunaradványi Helyi Szervezetének elnöke szavalta el. A szavalat után beszédekre, történelmi áttekintésekre került sor. Az egybegyűltekhez Vörös Szabolcs, az MKP Dunamocsi Helyi Szervezetének elnöke, Banai Tóth Pál, Dunamocs polgármestere, Stubendek László, az MKP Országos Elnökségének tagja, járási elnökségi tag, Samu István, a Via Nova ICs járási elnöke, az MKP Gútai Helyi Szervezetének tagja szólt. Az ünnepi beszédek között kultúrműsor élénkítette a rendezvény hangulatát, majd a Csemadok helyi énekkarának műsora következett, ami alatt koszorúzás folyt. A megemlékezés a Himnusz eléneklésével ért véget.