simon-zsolt01

A mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős szlovák miniszter, Simon Zsolt, aki a Most-Híd egyik alapítója, nem örül annak, hogy a szlovák-magyar határ mentén sikeres pályázatokat valósít meg a Szövetség a Közös Célokért társulás.  És az ok: mert a miniszter szerint a SZAKC az MKP-hoz közel álló.

Június  7-én a Sme-ben, június 8-án pedig a Sme magyar „változatában”, az Új Szóban jelent meg egy majdnem azonos szövegű cikk arról, hogy Simon Zsolt által vezetett minisztérium „kénytelen” a Szövetség a Közös Célokért társulást támogatni egy sikeres Európai Uniós pályázat kapcsán.  A miniszter azzal vádolja  a társulást, hogy  pénzt juttat az MKP-nak, amit az  MKP elnöke, Berényi József és a SZAKC igazgatója is cáfolt a Sme-ben.  A SZAKC „bűne” továbbá, hogy a társulás elnökségének tagja Duray Miklós, és működteti a Felvidék.ma portált, az MKP arcait propagálja, például Farkas Ivánt.  A miniszter ellenőrzést helyez kilátásba, mert „szerinte Magyarország gyanúsan sok olyan támogatást ítél oda a SZAKC-nak, amelynek esetében Szlovákia résztámogató”, olvasható az Új Szó június 8-i címoldalán.
Nem világos, miért támad és magyarázkodik Simon Zsolt, kinek tartozik számadással azért, mert a Szövetség a Közös Célokért 2004-től folyamatosan régiófejlesztéssel összefüggő pályázatokon volt eredményes a szlovák-magyar határ menti régióban, és a pályázati összeg 15%-át a szlovák államnak kell állnia. Hangsúlyozzuk ki,  ezeknek a programoknak a legnagyobb előnye, hogy a támogatási összeg 80%-kát a Európai Régiófejlesztési Alap nyújtja, az állami költségvetésből tizenöt százalék támogatást élvez a pályázó, öt százalékot pedig  önerőből teremt elő. Most a sajtóban a polémia összesen 19 ezer euro szlovák állami támogatásról folyik, aminek felhasználásáról és a kifizetésének módjáról az illetékes minisztérium és a SZAKC között megállapodás született 2011. április 26-án.
Megkérdeztük Pogány Erzsébetet, a SZAKC igazgatóját, hogyan tekint ő erre a problémára.
„ Természetesen nagy tehertétel számunkra, hogy az illetékes minisztérium vezetője, akihez az Európai Uniós pályázatok tartoznak, úgy tekint a Szövetség a Közös Célokért tárulásra, mint akitől sajnálja a sikert.  És áttételesen támadja az Európai Régiófejlesztési Alapot, annak budapesti irányító hatóságát is, amikor azt állítja, hogy Magyarország döntése alapján nyertünk a pályázatunkra támogatást. Ez immár a negyedik EU-s pályázatunk, amelynek elbírálásakor a bizottságban szlovákiai és magyarországi döntéshozók azonos létszámban vesznek részt.  A miniszter most politikai síkra terel egy szakmai programot, mert nem tetszünk neki.  A legnagyobb fejtörést az okozza nekem, hogyan lehet a hatalmát gyakorló, nyilvánvalóan elfogult miniszterrel szemben egy civil szervezet eredményes. Az ellenőrzéseknek állunk elébe, de jó lenne, ha a program eredményeit vizsgálnák, nem pedig azt, hogy ki „merészelt” sikeres lenni az Európai Uniós források felhasználását illetően.”
A sikeres pályázattal kapcsolatban, amelyet éppen most taglal a sajtó, elmondta, az a lényege, hogy a kelet-szlovákiai régióban és a szomszédos magyarországi megyében valósul meg, és a vállalkozások versenyképességének növelését célozza meg. „Amikor a  Sme szerkesztője ez ügyben megkeresett, szembeötlő volt a teljes kompetencia-hiány, amiről az újságíró tendenciózus kérdései árulkodtak. Egy oldalnyi választ küldtem az öt kérdésre, amiből a programra vonatkozóan alig jelent meg valami”, mondja az igazgató.  Az újságíró többek közt ezeket a kérdéseket küldte írásban Pogány Erzsébetnek: „Simon miniszter úr bírálja, hogy Magyarország túl sok támogatást ad az önök szövetségének olyan programokra, amelyeket Szlovákia is kénytelen támogatni.  Hogyan tekint erre a kritikára? Simon Zsolt úr állítása szerint információkkal rendelkezik arról, hogy a Szövetség a Közös Célokért az MKP-t finanszírozza. Igaz ez?”
A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a támogatást az Európai Régiófejlesztési Alap, az ERDF nyújtja, a Szövetség a Közös Célokért társulás Magyarországról nem kap támogatást, hanem a területileg illetékes szlovákiai minisztériummal áll kapcsolatban. És értelmezhetetlen az is, mihez képest „túl sok” a támogatás, tudomásunk szerint Szlovákia éppen hogy nem áll fényesen az EU-s keretek merítését illetően. Az pedig, hogy a Szövetség a Közös Célokért társulás a Magyar Koalíció Pártjának juttatna pénzt, már egy évvel ezelőtt is felröppent a Most-Híd háza táján. Pogány Erzsébet szerint ez a vád megalapozatlan, és a miniszter jobban meggondolhatná  nyilatkozatait, mert mint az MKP egykori tisztségviselője, pontosan tudja, hogy a SZAKC gazdálkodása teljesen független az MKP-tól.

Felvidék.ma