szigeti_laszlo_09

Az MKP az elmúlt hónapok során számtalanszor rámutatott arra, hogy Szlovákia közoktatásának jelenlegi két legnagyobb problémája az elkapkodott tartalmi reform és a vele párosuló akkút tankönyvhiány.

A tankönyvellátás problémáját fokozza az a merev jogszabály is, mely szerint csak az oktatási minisztérium által jóváhagyott tankönyvekből lehet tanítani. Egyéb tanszövegeket és munkafüzeteket is csak akkor lehet használni, ha ezek összhangban vannak a közoktatási törvény céljaival és alapelveivel. Hazai magyar tanítási nyelvű iskoláinkat rendkívül negatívan érintik ezek a gondok. Problémák nem csak a történelem oktatás és a megfelelő történelem tankönyvhiány terén mutatkoznak, hanem általános és szinte kezelhetetlen a tankönyvhiány a tantárgyak többségénél. Vajon van-e megoldás, kezelhetők-e a fennt említett problémák? Az MKP a megoldást a következőkben látja:

– Hiba volt, hogy az év eleji közoktatási törvény módosítása nem tért ki a tankönyvhasználat és tankönyvpiac liberalizációjára. Az előző közoktatási törvény olyan tankönyvek használatát is lehetővé tette, melyeket az oktatási minisztérium nem hagyott jóvá. Tehát minél hamarabb módosítani kell a közoktatási törvény tankönyvhasználatra vonatkozó részét.
– Szükség van a tartalmi reform újragondolására. Indokolatlan, hogy a szlovák és magyar tanítási nyelvű iskolák történelem tantárgy tananyagtartalma azonos legyen. Értelemszerű, hogy a magyar iskolák történelem óráin a magyar történelmet is kell oktatni, s hozzá külön tankönyvre van szükség.
– A módosított kompetenciatörvény, miszerint a nemzetiségi oktatást érintő kérdésekben együttműködik az oktatási miniszter és a kormány kisebbségekért felelős alelnöke nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, pedig Jurzyca és Chmel a kormányüléseken hetente találkoznak. Úgy tűnik, a nemzetiségi oktatásnak nincs igazi gazdája, pedig kellene, hogy legyen.
– Az oktatási minisztériumban senki sem képviseli igazán a nemzetiségi közoktatást, hisz az osztály élén még minig Mikolaj embere áll, akinek vajmi kevés affinitása van a nemzetiségi, köztük a magyar oktatásügyhöz. Új vezetőt kell állítani a nemzetiségi osztály élére.
S hogy mindezt kinek kéne biztosítani, vagy legalább kezdeményezni és szorgalmazni, az mindannyiunk számára egyértelmű és világos. Hisz van a kormányban és a parlamentben egy párt, mely gyakran azt állítja magáról, hogy a szlovákiai magyarok érdekeit (is) szolgálja. Szolgálja?

Szigeti László, a Magyar Koalíció Pártja oktatási és kulturális alelnöke
Felvidék Ma

{iarelatednews articleid=”29145″}