29314

A júliusi hónap elején a szenci járás MKP alapszervezeteitől, mint minden éven, idén is honismereti rendezvényen vettek részt.  Az idén a  keleti végekbe látogattak el. Tornaljától már Köteles László, volt parlamenti képviselő kalauzolta őket. 

A rossz időjárás a betervezett értékek, érdekességek  megtekintése  helyett, műemlékek, templomok és kulturális örökségeink látogatására invitálta őket. Ellátogattak a Sajógömörbe, hol annak emlékére, hogy királyunk az urakkal kapáltatta a szülőt a mai napig bronzba öntött szobor hirdeti emlékét. Egyben megtekintették a szomszédos szinte egyetlen magyar evangélikus templomot is. Ez után már Lekenyét tűzték ki  úti célul, hol Takács Ágnes polgármester asszony és Farkas István református lelkész fogadta őket.  Közösen látogatták meg a kulturális örökség részeként számon tartott, XV. században épült református templomot. Közösen énekelték el a szenciek nagy szülöttjének Szenci Molnár Albertnak  a középkori zsoltárátköltése egyik legismertebb gyülekezeti énekét a  90. (“Tebenned bíztunk…”) zsoltárt. A szenciek útja innét a  zuhogó eső miatt a Szádelő és Áji völgyek csak érintőleges megtekintése után  keresztül Szepsi városába vezetett.  A következő megismerkedhettek, Szepsi, Kassa, Rozsnyó város érdekességeivel, tájházzal  Tornaújfaluban,  Jászói monostorral ésa háromnapos barangolásuk záróakkordjaként a Gömör gyöngyszemével  Krasznahorka várával.

Beke Beáta