28657

Július 25-én eldőlhet a jobb időket is megélt, több évtizedes múlttal rendelkező Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű (MTNy) Gimnázium sorsa.

Szigeti László, az MKP oktatási és kulturális alelnöke ezzel kapcsolatos sajtóközleményében leszögezte: “A Magyar Koalíció Pártja kifogásolja és indokolatlannak tartja a Nyitra megyei önkormányzat döntését, miszerint a csökkenő diáklétszám miatt szaptember elsejétől a városban működő szlovák tanítási nyelvű gimnázium épületébe helyezi át a magyar gimnáziumot. A megyei képviselő-testület teljesen figyelmen kívül hagyja a zselízi MTNy alapiskola fenntartójának, Zselíz városának kérvényét, mely szerint a továbbiakban a város az alapiskolát és a gimnáziumot összevont intézményként szeretné fenntartóként működtetni. Az ide vonatkozó jogszabály ezt egyértelműen lehetővé teszi. Az MKP szilárd meggyőződése, hogy úgy, ahogy Szlovákiában 7 alapiskola és gimnázium összevont intézményként működik (4 a fővárosban a továbbiak Kassán, Eperjesen és Szepsiben), a zselízi összevont alapiskola és gimnázium létrehozásának a kérelme is legitim, s csupán a Nyitra megyei önkormányzat pozitív hozzáállásán múlik annak létrehozása. Az MKP támogatja a város elképzelését, miszerint az alapiskola és gimnázium jelenlegi működési helyén további városi fenntartású, oktatási intézmények működésével (óvoda, művészeti alapiskola, stb) tenné gazdaságosabbá és racionálisabbá a város oktatási intézményeinek fenntartását. Az érvényes kormányprogram az oktatásügy terén kiemelt fontosságúnak tartja az esélyegyenlőség megteremtését és megtartását. A MTNy gimnázium áthelyezésével a zselízi régióban ez a kormány számára is fontos alapelv könnyen sérülhet. Az MKP felszólítja Nyitra megye önkormányzatát, hogy vegye figyelembe Zselíz városának kérelmét, valamint a gimnázium megmentésére kezdeményezett több ezer aláírást, s előző döntését átértékelve tegye lehetővé a zselízi összevont MTNy alapiskola és gimnázium létrehozását. Ugyanakkor kéréssel fordul a kormányhoz, különösen annak azon tagjaihoz, akiknek fontos a magyar tanítási nyelvű oktatási intézmények jelenlegi állapotának megtartása, hogy tegyenek lépéseket a kialakult helyzet megoldása érdekében”.

{iarelatednews articleid=”29284, 28657″}