29412

2005. július 14. – a francia forradalom napja – sok szlovákiai fiatalember számára az öröm és a boldogság napja volt. Juraj Liška, az akkori hadügyminiszter a legnagyobb nyári fesztiválon (Pohoda) jelentette be a kötelező katonai szolgálat megszüntetéséről hozott döntést.

„A mai naptól egyetlen fiatal szlovák férfit sem fogunk kötelező katonai szolgálatra behívni. A hadsereg állományában hivatásos katonák fognak szolgálatot teljesíteni” – ez a bejelentés sok jelenlevő, besorozásra váró fiatal arcára csalt felszabadult mosolyt. Ők, ennek köszönhetően úszták meg a többhónapos kaszárnyai életet, benne a hírhedt „buzerplacc” kínjait. A miniszter aznap élete legnagyobb ovációját gyűjthette be. Bejelentését többperces taps és éljenzés fogadta. A bejelentett változásnak köszönhetően, az utolsó 2600 kötelező katonai szolgálatra behívott újonc 2005 szilvesztere előtt 48 órával hagyta el a szlovákiai kaszárnyákat.

A fegyveres erők tervezett átalakítása 2006. január elsejéig befejeződött. Zökkenőmentesen, egy évvel korábban, mint tervezték. A 2001-ben megkezdett kötelező katonai szolgálatcsökkentést – a terv szerint – 2006. december végére kellett volna befejezni. A tervezett hivatásos állomány idő előtti feltöltése volt az, amely a nem várt sikert eredményezte. Az utolsó éven (2005) például másfél ezren jelentkeztek hivatásos katonának, közülük 112 fő a Katonai Akadémián folytatta tanulmányait. A létszám feltöltéséhez az is hozzájárult, hogy a leszerelő katonák közül több mint 600 katona a kötelékben maradt, és különböző rangban és beosztásban a hadsereg szolgálatába állt. Csak megjegyzem: ebbe azért nagyban besegített az akkori szlovákiai munkaerőpiac helyzete is. 2005 előtt a maitól is magasabb volt a munkanélküliség, amely főleg a leszerelő fiatal férfiakat érintette. Az addig hivatásos katonák is féltek az elbocsátástól. 160 volt professzionális katona inkább elfogadta az alacsonyabb rangot, illetve munkabeosztást, csak megőrizze munkahelyét, s ne kerüljön az utcára.
A Szlovák Hadseregben a bejelentett átalakulás nem okozott nagyobb megrázkódtatást. 2005 óta, amikor is 13, 5 ezer ember szolgált a kötelékben, a létszám 3 év alatt 14, 1 ezer főre gyarapodott.
A helyzet csak 2009-től romlik. Jelenleg újra 14 ezer alá csökkent a létszám. Ľubomír Galko, a jelenlegi hadügyminiszter, Juraj Liškához hasonlóan, szintén „forradalmasítani” akarja a hadsereget. Az anyagiak csökkentése olyan terv kidolgozására késztette, amely több helyen karcsúsítana az állományt. Ezek között egy ideig a MIG-ek, a volt szovjet vadászgépek kiselejtezése szerepelt. Tervét a Szlovák Köztársaság Védelmi Tanácsa elutasította, a vadászgépek szolgálatban maradnak. Viszont, a hadseregre szánt pénzek növelésére – amely a terv másik változata volt – nem került sor. A Védelmi Tanács csak arra tett ígéretet, hogy a költségvetésben a hadsereg számára szánt pénzek tovább nem csökkennek. Így a hangsebességet túllépő vadászgépek – ha kisebb létszámban is, mint eddig – a Szlovák Hadsereg kötelékében maradnak, és továbbra is betöltik védelmi feladatukat itthon, illetve a külföldi missziókban. A megszűnés most már biztosan a páncélozott hadosztályt fogja érinteni.

Felvidek.ma, Aktualne.sk alapján: -dg-