kereszteny01

A Dunaszerdahelyi Katolikus Esperességen július elsejével a következő személyi változások történtek: Švejdík József csallóközkürti plébános a Nyitrai Egyházmegyében folytatja papi működését; Bencze Attila tallósi plébános a Dunaszerdahelyi Esperesség Nyárasdi Plébániájára kapott plébánosi kinevezést, innen fogja ellátni az Alistáli Plébániát is. Parák László nyékvárkonyi plébános a Vágsellyei Plébániára kapott plébánosi kinevezést.

Parák László plébános megbízatást kapott arra is, hogy esperesként a Vágsellyei Esperességet irányítsa. Ezen megbízatások mellett a Nagyszombati Főegyházmegye Papi Szenátusába is kinevezést kapott. Nyékvárkony Plébániát a Dunaszerdahelyi Plébánia fogja ellátni.

Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek július 22-én és 23-án látogatást tesz a Dunaszerdahelyre, Vágsellyére és Nyékvárkonyba. A főpap július 22-én, 19.00 órakor Dunaszerdahely sikabonyi városrészében az épülő templomnál kéri Isten áldását az építkezés sikeres befejezéséért, majd 20.30 órakor részt vesz a nyékvárkonyi Templomkert Fesztiválon, ahol beszédet mond. Szombaton, 23-án délelőtt 10.00 órakor az ősi nyékvárkonyi templomban Szent Kristóf emléknapjához kapcsolódóan a gépjárművezetőket részesíti áldásban. Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek július 23-án, 16.30 órakor a vágsellyei plébánia templomban ünnepi szentmisét pontifikál magyar papi és szerzetesi hivatásokért, azon ünnepélyes alkalomból, hogy Parák László esperes-plébánost kinevezték a vágsellyei esperesség élére, így Vágsellye és esperesi körzete hosszú évek után magyar lelkipásztort kapott. Koncelebrál Parák László esperes-plébános. Ezúton is örömmel tudatják a katolikus hívekkel az ünnepélyes alkalmat, s várják az érdeklődőket.