nemeth_gabriella

A parlamenti vita, majd az egyes  szavazások során ismét tanúi lehettünk annak, hogy a kormánykoalíció stabilitása hovatovább  egyre bizonytalanabb – mondta Németh Gabriella, az MKP szociális, családpolitikai és egészségügyi  alelnöke a munkatörvénykönyv módosítását követően..

Németh Gabriella hangsúlyozta, a KDH és az SAS közötti nézetkülönbségek  rendre megmutatkoztak, Matovič pedig nem tagadta meg önmagát, minden eszközt megragadott, hogy  felhívja magára a figyelmet –   a populizmus , a fenyegetőzés  sőt  koalíciós képviselőtársai  meggyanúsítása sem  állt távol tőle. Mindezek ellenére a módosított törvényjavaslatot a parlament jóváhagyta.
Az MKP a társadalmi vita során többször hangoztatta, hogy az egyes tervezett módosítások negatívan érintik majd a munkavállalókat és előnybe helyezik a munkaadók érdekeit. Ez a mai szavazásnak köszönhetően valósággá vált. A dolgozók érdekvédelme mellékvágányra került, kiszolgáltatottakká váltak, a módosítás a munkaadókat aránytalanul helyzeti előnybe hozta. Elszalasztott lehetőségként értékeljük, hogy a jogszabályba nem került be a megosztott munkahelyen kívül több, a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását segítő javaslat. Az elfogadott normával elégedetlenek a szakszervezetek is, mivel számukra is bevezeti az alkalmazottak érdekképviseletéhez szükséges küszöböt, amelyet 30 százalékban határoztak meg. 
Az MKP sajnálattal veszi tudomásul ezeket a tényeket annál is inkább, mivel szerintünk a módosított jogi norma nem járul hozzá a foglalkoztatás növeléséhez, a munkanélküliség csökkentéséhez, továbbá nem garantálja a munkavállalók és munkaadók arányos érdekvédelmét a munkapiacon.

Melyek tehát azok a változások, amelyek leginkább negatívan érintik az alkalmazottakat?
–    megszűnik a végkielégítés kifizetése és a felmondási idő közötti párhuzam;
–    lehetővé válik a vezető pozíciókban a próbaidő meghosszabbítása;
–    a munkaviszony hosszától függ majd a felmondási idő hossza és a végkielégítés jogosultságának időtartama is;
–    550 órára emelkedik évente a megengedett túlórák száma;
–    3 év alatt 3-szor meghosszabbítható a határozott időre kötött munkaszerződés;
–    a konkurenciánál való elhelyezkedés meggátolása.

{iarelatednews articleid=”29392″}