29835

A Füleki Vármúzeum szeretne találkozási lehetőséget biztosítani mindazon szakemberek számára, akik a Koháry és a Coburg család történetéhez kapcsolódó kutatásokat folytatnak Szlovákiában és Magyarországon. 2011. szeptember 13-14. között megrendezi Füleken „A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól Gömörig“ című nemzetközi konferenciát, mely egyben a füleki múzeum megalapításának 60. jubileuma és II. Koháry István, utolsó füleki várkapitány, halálának 280. évfordulója kapcsán kerül megszervezésre.

 A rendezvény célja egymás mellé tenni az eddig elért levéltári, műemléki, történelmi és irodalomtörténeti kutatási eredményeket az érintett családok legismertebb képviselőinek életére, valamint a hozzájuk fűződő alkotásokra, műtárgyakra és műemlékekre vonatkozó legújabb tudományos ismeretek kölcsönös bemutatása révén. A konferencia a Barstól Gömörig terjedő területre vonatkozó adatokat kívánja bemutatni.
A konferencia három alapvető programpontja a következő: tudományos előadások szlovák és magyar nyelven (szinkrontolmácsolással), a konferencia témájához kapcsolódó múzeumi kiállítás ünnepélyes megnyitója, tanulmányút a Koháryak nyomában. A tanulmányútra szeptember 14-én kerül majd sor a következő állomásokkal: Fülek (a konferencia helyszíne) – Garamszentbenedek (a Koháry család kriptája) – Léva (I. Koháry István kápolnája) – Szentantal (a Koháry és a Coburg család kastélya) – Csábrág (vár – II. Koháry István születési és elhalálozási helye)

A konferencia előadásai:
Koháry Péter – a törökellenes harcok hőse
I. Koháry István utolsó napjainak nyomai a lévai régióban
Koháryak, Wesselényiek és a Spillenberger-család –  A XVII. századi felvidéki magyar művészet és tudomány főúri és európai kapcsolatai fényében
A füleki végvár építése és karbantartása Koháry II. István főkapitányságának idején  (1667-1682)
II. Koháry István és a kuruc költészet
„S-engemet súitolva kegyelmedben vetted“: Koháry István vallásos költészetéről
Koháry István híre a korabeli angol nyelvű sajtóban
Adatok Koháry (II.) István és a füleki ferencesek közötti kapcsolatok történetéhez a füleki ferences könyvtár gyűjteményeinek tükrében
II. Koháry István földesúri jövedelmei Nógrád vármegyei központú birtokairól
(Szász-Coburg-Koháry) I. Ferdinánd bolgár cár rendjelei és kitüntetései, különös tekintettel társadalomtörténeti vonatkozásokra
A Koháry és a Coburg család vállalkozásai a Felső-Garam mentén és Gömörben a 19. században és a 20. század első felében
A „Coburg Ferdinánd nyomában” c. filmes projekt – tanulság a múltból a jelen számára

Bővebb tájékoztatást Agócs Attila igazgatótól lehet kérni a +421/47/4382017 telefonszámon vagy a hradnemuzeum@filakovo.sk e-mail címen.

Felvidék.ma