29928

 A Magyar Koalíció Pártja helyi szervezete, az önkormányzat és a Csemadok Alapszervezete közös szervezésében ünnepelték meg a legnagyobb magyar ünnepet az Érsekújvár melletti Andódon és a komáromi járásbeli Dunaradványon. Hosszú idő után idén Zselízen is ünnepeltek.

Andódon a hagyományos ünnepi szentmise után a templom előtti téren a falu polgármestere, az MKP helyi szervezetének elnöke, Czuczor Mária köszöntötte a megjelenteket. Az emlékünnepség a falu központjában, Czuczor Gergely szobránál zajlott, ahol a költő születésének 211. évfordulójára is emlékeztek ezen a délutánon. E neves személyiségre büszkék az andódiak, aki munkásságával, életművével, papköltőként maradandót alkotott. Az Aranykalász asszonykórus tagjai díszes aratási koszorút fontak, amely az idei aratás befejezését szimbolizálta. A friss gabonából sütött új kenyeret István atya áldotta meg. A ünnepség szónoka az MKP Nyitra megyei képviselője, Hugyivár Imre volt. Az ünnepi beszédek elhangzása után az emlékezők elhelyezték koszorúikat Czuczor Gergely szobránál.

Szintén augusztus 19-én tartottál a Szent István napi ünnepséget Dunaradványon. A „Szózat” eléneklését követően Vörös Attila, az MKP helyi szervezetének elnöke nyitotta meg a megemlékezést, majd Stubendek László, az MKP országos elnökségének tagja – járási elnökségi tag, az MKP Komáromi Helyi Szervezetének elnöke mondott ünnepi beszédet. Az ünnepség vendége volt Petheő Attila, a Csemadok Területi Választmányának elnöke – az MKP járási alelnöke. A kultúrműsorban fellépett a Bátorkeszi Alapiskola mellett működő felnőtt énekkar, a helyi kultúr- és hagyományőrző csoport. Az ünnepség nemzeti himnuszunk eléneklésével ért véget.

Idén hosszú, több évtizedes hallgatás után Zselízen újra megmozdult a magyar közösség és a Csemadok helyi alapszervezete megszervezte az ünnepséget a Magyar Ház udvarán és épületében. A program délután a Rikkony zenekar és Kántor János majd Csomor György műsorával kezdődött. A gyerekek magyar mesefilmeket nézhettek egész nap. Az ünnepi szónok Gubík László volt. Este a Pengő zenekar és Mézesék léptek az ünneplő közönség elé. Majd egy magyar vitéz, István korabeli ruhában meggyújtotta a tábortüzet, és kilenc órakor a Himnusz és a Szózat eléneklése után tűzijáték következett. Ezzel a hivatalos rész véget ért, de a jó gulyás és az üdítők a kellemes idő a családias hangulat még maradásra késztette a mintegy 200-250 fő körüli résztvevőt. Az udvarban beszélgető asztaltársaságok alakultak ki és csak este tizenegy óra tájban kezdett fogyatkozni a tömeg. A szervezők éjfél körül fáradtan de megelégedve nyugtázhatták, hogy egy jól sikerült rendezvényen vannak túl, s bíznak benne hogy sikerült egy régi szép hagyományt feléleszteni és a következő években továbbvinni Zselízen is.