chmel-rudolf02

Rudolf Chmel emberi jogi és kisebbségügyi miniszterelnök-helyettes az 1944. augusztus 29-én kitört szlovák nemzeti felkelés mai üzenetére hívta fel a figyelmet a besztercebányai ünnepségen tartott beszédében.

“A szlovák nemzeti felkelés mai értékelésekor nem lenne szabad figyelmen kívül hagyni az erősödő jobboldali, illetve baloldali radikalizmust, amely nem csak az intoleráns nacionalista szóhasználatban és a látszólag hatékony keménykezű megoldásokban nyilvánul meg, s amely elsősorban a lakosság azon csoportjai ellen irányul, amelyeket nem szláv eredetűnek és köztársaságunkhoz illojálisnak tartanak” – mondta Chmel, aki szerinte a felkelés egyik üzenete az is, hogy javítani kell az emberi jogok érvényesítésén Szlovákiában, különösen az államnak. “Kulcsfontosságú, hogy elutasítsuk és elnyomjuk azt a hagyományt, amelyet néhány nacionalista politikus szavazatok szerzésére használ. A mellszobrok, az emléktáblák és a szlovák fasisztáknak szentelt emlékünnepségek ugyanis nem csak a szlovák társadalom rejtőzködő jobboldali radikális áramlatainak, azok erősödésének a következményei. Ezek elsősorban reakciók arra, hogy a politikusok mellőzik az emberi jogok és a tolerancia iránti tiszteletet. A politikai középtől balra és jobbra álló néhány nacionalista politikus álláspontja figyelmen kívül hagyja a mai Szlovákia egyik kulcsproblémáját: a toleráns demokrácia és az állam többnemzetiségű jellegének megtartását. A fejlett demokráciákban lehetetlen törvényesíteni olyan ideológiákat, gyakorlatot, jelképeket és magyarázatokat, amelyek nyíltan vagy rejtve rasszista, etnikai, osztályalapú vagy felekezeti intoleranciát és gyűlöletet közvetítenek. Ezek megtűrése halálos veszélyt jelent a demokrácia számára egy olyan jelentős kisebbséggel rendelkező államban, mint a Szlovák Köztársaság.”
Chmel rámutatott: elfogadhatatlan, hogy a politikusok egy részének nincs elvi problémája a második világháború idején létezett Szlovák Köztársaság képviselőinek, illetve azok tevékenységének pozitív méltatásával, míg a korabeli demokratikus személyiségeket említésre méltónak sem tartja.  “Az ilyen politika hamis nemzeti érzéseket népszerűsít, amelyek a legintoleránsabb nacionalizmusnak és sovinizmusnak képezik az alapját”. – jegyzi az MTI.

Felvidék.ma