30013

 A Rákóczi Szövetség XXIII. nyári főiskolás tábora zajlott idén Szentendrén, a Pap-szigeti kempingben. A táborba csaknem száz Kárpát-medencei felsőoktatási hallgató vett részt Prágától Csíkszeredáig az egyes főiskolai, egyetemi diákszervezeteket képviseletében, akik közös állásfoglalást fogalmaztak meg.

1. Köszönetünket fejezzük ki a Rákóczi Szövetség huszonkét évnyi rendületlen és kitartó munkájáért, melyet magyar identitásunk megtartásának és a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok elmélyítésének szentelt. Reméljük, hogy a Rákóczi Szövetség értékteremtő munkájának beteljesítéséhez a mindenkori magyar kormányzat és a gazdasági szféra lehetőségeihez mérten hozzájárul.

2. Meggyőződésünk, hogy a magyar kultúra értékeinek megőrzésében és továbbörökítésében az ifjú generációknak kulcsszerepet kell vállalniuk. Tudjuk, hogy a Rákóczi Szövetségre ebben a feladatban örökös partnerként tekinthetünk. Célként egy öntudatos magyar közösséget kell megjelölni, mely büszkén felvállalja hovatartozását, az anyanyelvhasználat terén pedig bátran él jogaival.

3. Kötelességünknek érezzük felhívni a figyelmet a határon túli civil szféra fokozott aktivitásának szükségességére. Hosszabb távon csakis a fejlett civil öntudat járulhat hozzá a Kárpát-medencei magyarság fennmaradásához. E tekintetben különösen előremutatónak tartjuk az elmúlt hónapok szlovákiai magyar nyelvhasználati kampányát, mely során a felvidéki fiatalok önszerveződésbe kezdtek jogaik érvényesítéséért.

4. Örömmel értesültünk róla, hogy a kedvezményes honosítást kérelmezők száma immáron meghaladta a 130 ezret. Tudjuk, hogy a magyar állampolgárság identitás-erősítő szerepe vitathatatlan, s üdvözöljük a nemzet közjogi egyesítését célzó törekvést, ugyanakkor úgy gondoljuk: a kettős állampolgárság csak egy tégla a sok közül, ami csak több, ütőképes intézkedéssel állhat össze erős fallá védelmünkben. Ilyen intézkedésnek tartjuk a kisebbségi jogok bővítését, az anyanyelvhasználat elősegítését és a magyar tannyelvű iskolarendszer sorvadásának megakadályozását. Tisztában vagyunk azzal is, hogy a legtöbb építőkövet magunknak, határon túliaknak kell előállítanunk, hogy újra egy erős közösséget építhessünk.

5. A romániai, szerbiai és ukrajnai népszámlálások közeledtével felszólítjuk a helyi civil szervezeteket és politikai pártokat a létfontosságú összefogásra és együttműködésre. Csakis közösen sikerülhet minden magyarhoz eljuttatni az üzenetet, miszerint kultúránkat, anyanyelvünket és vallásunkat bátran és büszkén kell vállalnunk!

6. Reméljük, a Rákóczi Szövetség hagyományaihoz hűen jövő évben is megszervezi a Kárpát-medencei ifjúság számára ezen hiánypótló találkozót, ezáltal is hozzájárulva nemzeti összetartozás-tudatunk erősítését.

Szentendre, 2011. augusztus 27.

Az állásfoglalást elfogadta:
Csíkszeredai Rákóczi Szövetség;
Országos Magyar Diákszövetség (Kolozsvár);
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség;
Marosvásárhelyi Rákóczi Szövetség;
Interkulturális Közösségek Egyesülete (Nagyvárad);
Kolozsvári Rákóczi Szövetség; Diákhálózat (Pozsony);
Juhász Gyula Ifjúsági Klub (Nyitra);
KAFEDIK (Brünn);
Ady Endre Diákkör (Prága);
Kikelet Egyetemi Mozgalom (Kassa);
Selye János Klub (Pozsony);
József Attila Ifjúsági Klub (Pozsony);
Kaszás Attila Diákkör (Budapest);
Délvidéki Magyarok Ifjúsági Szervezete (Szabadka);
Vajdasági Magyar Diákszövetség (Szabadka);
KMDFKSZ (Ungvár);
Kishegyes Község Ifjúsági Irodája;
Márton Áron Szakkollégium (Budapest);
Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK (Budapest)