30169

A tíz éve működő LIMES – ANAVUM Regionális Honismereti Társulás szeptember 9- 10 –én Párkányban megrendezte az  I. Lengyel – magyar Kulturális Napokat a Polak – Weiger dwa bratanki- Lengyel – magyar két jó barát …címmel.

Felvidéki viszonylatban civil szerveződéssel első alkalommal került sor a lengyel – magyar kapcsolatok ilyen irányú szerveződésére. A társulásnak ez egy 2003- ban elkezdett folyamata, amikor is, első alkalommal történelmi konferencia keretében megemlékeztek a párkányi csata 320. évfordulójáról. Majd 2008-ban a városban a lengyel király III. Sobieski János bronz lovas szobrát avatták fel nemzetközi részvétellel. A két dátum közötti időszakban  konferenciákon foglalkoztak a lengyel –magyar közös múlt történelmi eseményeivel. 2010 –ben Emlékköveket állítottak : a lengyel menekültek párkányi tartózkodása emlékére, és szintén elsőként állíttattak emlékművet, a 2010-es lengyel repülőszerencsétlenség egyik áldozatának is, Andrzej Przewozníknak, aki a szobor elkészítését is anyagilag segítette.

Mindezen események után , s a már létrejött lengyel kapcsolatok is arra ösztönözték a társulás vezetőit, hogy kulturális napok keretében lehetőséget adjanak a város lakóinak és környékének, e baráti nép kulturális életének megismerésére.
A rendezvény első napján a Thermál szálló aulájában KRAKKÓ ARCAI címmel lengyel és magyar fotóművészek munkáit mutatták be a szép számmal megjelent közönségnek. A kiállítás anyagát a budapesti Közép – európai Intézet , és Alapítvány kölcsönözte. A megnyitóban közreműködött a párkányi KATEDRA Pedagógusok Kórusa. Krakkó arcait , képeit a Budapesten élő Konrad Sutarszki  író, költő mutatta be.
Ezt követően két könyv bemutatására került sor.  Konrad Sutarszki – Domonkos László: MEGŐRZÉSRE ÁTVÉVE c. könyve nagy érdeklődést váltott ki a szépszámú hallgatók körében. Ugyanis oly történelmi tényekről ad számot, melyet a felvidéki magyarság eddig nem igen ismert. A „ Barangolás a lengyel Szepesben és Árvában „ c.mű ismerteti azokat a történelmi tényeket, mely igen  hasonít a Felvidék déli részén élő magyarság sorsához. Az ismertetés folytán a szerző több idézettel illusztrálta könyvét, melyeket a vendégként résztvevő Dráfi Mátyás művész olvasott fel.  Ezek közül íme a lengyel szerző gondolatai könyvének utolsó fejezetéből:
Ha tekintetbe vesszük, hogy a szlovák nemzet – a cseh nemzet oldalán – csak a XX. században , az I. világháború végeztével került Európa politikai térképére, nem a legjobb oldaláról mutatkozott be a világnak. Azzal, hogy nemzetiségi szempontból idegen területeket kaparintott meg, igazságtalan állapotok, újabb politikai feszültségek kialakulásának okozója lett.
Ha akkor az I. világháború után nem akart volna olyan sokat, nem kellett volna később azzal vesződnie, hogy eltörölje a magyar múlt nyomait ellentétben a lengyelekkel, akik nem törekszenek erre. És nem kellene állandóan amiatt aggódnia, hogy ezeket a területeket egyszer elvehetik tőle. Na, és bizonyára jóval több barátja volna a lengyelek között éppúgy, mint a magyarok között, s válhatna e két , akkor megrövidített nemzet igazi szövetségesévé. „
A másik könyvet a SZABAD KÖZÉP – EURÓPA MÚLTJA ÉS JÖVŐJE  – Emlékkötet Andrzej Przewozník tiszteletére címmel Szesztay Ádám a MK főosztályvezetője( Bp) méltatta, mely kötet a Párkányban a LIMES által 2008-ban megrendezett nemzetközi és 2009-ben megrendezett konferencia anyagát tartalmazza, és tiszteleg a 2010 –ben  tragikusan elhúnyt lengyel A. Przewozník előtt. Az előszót Mészáros Alajos, bevezetőt pedig Bauer Edit EP képviselők írták.
Másnak a lengyel emlékművek koszorúzásával folytatódott az ünnepség. Majd az ünnepi esten közreműködtek a régió legjellegzetesebb néptánccsoportja a kéméndi VASVIRÁG és BOKRÉTA, a STILLA PECTUS énekkar, és a két párkányi diák Viola Kristóf, és Oláh Tamás Chopin és Liszt zongora műveket adtak elő. Vendégként fellépett a lengyel SZENT KINGA kórus Budapestről. Ünnepi beszédet Kovács István író, költő, polonista mondott.
A vendégek között ott voltak az MKP országos és megyei képviselői, a város és Esztergom, valamint a régió civil szervezeteinek képviselői is.
Az esten felolvasásra került Mészáros Alajos EP képviselő üdvözlő levele is, aki a rendezvény fővédnöke volt.
A két nap folyamán a közönség sok olyan információ és kulturális élmény részese lehetett, mellyel remélhetőleg betekintést kaphatott a lengyel nép életébe. S talán a lengyelek példaértékű gondolata számunkra is az útmutató :
„ A lengyel népet a hite, a hazafisága, és a hagyományainak őrzése tartja életben…. “
Rudolf Kucsera a cseh történész azt írja : a lengyel nemzet ma olyan magas szellemi és erkölcsi színvonalon áll, hogy sok tekintetben felülmúlja  a jelenlegi közép- európai átlagot.”

Felvidék.ma, Dániel Erzsébet

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2011/09/30164_1.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/09/30164_2.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/09/30164_3.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/09/30164_4.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/09/30164_5.jpg” width=”160″ height=”106″ title=”Párkány” }Párkány{/japopup}

A képeken: 1 – a kéméndi VASVIRÁG tánccsoport, 2 – a párkányi STILLA PECTUS, a lengyel Szent Kinga kórus, 4 – Kovács István ünnepi szónok Budapestről, 5 -A lengyel emlékművek koszorúzása