30021

A barsi egyházmegye lelkipásztorai a nyár folyamán nemcsak a gyermekekre, hanem a tinikre is gondoltak, így került sor július 18-23-a között az Örüljetek az Úrnak mindenkor! címmel meghirdetett táborra, melynek ezúttal is a nagysallói táborközpont adott otthont.

A hatnapos együttléten harmincheten vettek részt, amelyre nem csak a barsi, hanem a pozsonyi és komáromi egyházmegyéből is érkeztek fiatalok. Az idei tábor főszervezője már második alkalommal Ficzere Tamás nyitrai lelkipásztor volt, akinek a vezetésben és a tinik felügyeletében segítségére volt Édes Ákos, Cserník Magdolna és Ambrus Erika lelkipásztorok, valamint Mucha Beáta kissallói gyülekezeti tag. A tábor fő címét Pál apostolnak a Filippibeliekhez írott levének egyik mondata az Örüljetek az Úrnak mindenkor! adta. Ficzere Tamás, a tábor szervezője a Reformata honlapnak elmondta, elsősorban azt szerették volna a fiataloknak elmondani ezzel az igei üzenettel, hogy milyen harcokkal, élményekkel, tapasztalatokkal és felelősséggel jár az Úrral való együttlét. A tábor vezetésére felkért lelkészek három bibliai történetet dolgoztak fel. A KOEN által kiadott programpont alapján Gedeon elhívása, az irgalmas samaritánus, valamint Mária és Márta példázata került a tinik figyelmének középpontjába. A délelőttök folyamán a bibliai történetek először előadások formájában hangzottak el, amit a résztvevők aztán még alaposabban csoportokban beszéltek meg. Délutánra szabadabb programot készítettek a tábor szervezői a tiniknek. A keddi nap a sporté volt. Méta, vikingsakk és röplabda közül válogathattak a fiatalok. A szerdára tervezett foglalkozás helyett az előző napok vihara által okozott károk eltakarításában kellett segédkezni Nagyölveden. A segélykérés Antala Éva helyi lelkipásztor részéről érkezett, mivel a vihar nagy károkat okozott a faluban. Gereblye, lapát, seprű, traktor volt bőséggel, csak a romok eltakarítására nem voltak elegendően, ezért is volt szükség a szorgos kezekre. A délelőtt folyamán épp az irgalmas samaritánus példázata került terítékre, amit aztán a fiatalok a gyakorlatban is megvalósíthatták. A munkától elfáradt fiatalokat este táncház várta Farkas Júlia komáromi táncos jóvoltából. Csütörtök egész napos kiránduláson vettek részt a tinik. Felsőahán tájházat néztek meg, ahol Jókai Mária ismert zoboraljai néprajzkutató látta vendégül a csapatot. Majd Nyitra következett, de a rossz idő miatt a várost nem sikerült alaposan bejárni. De lehetőség nyílt a református templomban megtekinteni a gyülekezet múltjáról készített kiállítást. Az esti programban Temple Grandin című film megtekintése szerepelt, amelyben egy autista lány valós történetét dolgozták fel.A péntek délutáni kézműves foglalkozás keretén belül Ficzere Anikó és Czékus Anita vezetésével pólókat és képkereteket festettek a fiatalok. Az utolsó nap este tábortűz is volt, amely jó lehetőséget adott az éneklésre és a beszélgetésekre. Ezen kívül minden este áhítattal fejeződött be nap, amelyeket egy kivételével a barsi egyházmegye lelkészei tartottak. A barsi egyházmegye tinitábora szombaton délelőtt zárult istentisztelettel. A nagysallói gyülekezet tagjai szép számban képviseltették magukat minden egyes esti áhítaton, de a táborzáró istentiszteleten is – tájékoztatta a Reformatát Ficzere Tamás lelkipásztor.

A barsi egyházmegyében Vigyázz! Kész! Rajt! címmel is szerveztek gyermektábort még július első felében.

A Nagysallói Ifjúsági Központ adott otthont július első hetében annak a hatnapos alkalomnak, melyet a Barsi Református Egyházmegye gyermekei számára készített a lelkipásztorokból álló szervezői csoport. A negyvenkét résztvevővel zajló tábor cselekvésre buzdító témája a KOEN által kiadott program alapján a Vigyázz! Kész! Rajt! volt. A barsi egyházmegye fiatal lelkipásztorai a gyermekek számára minden év nyarára készítenek táborozási lehetőséget azzal a céllal, hogy közösen töltsenek el lelkiekben is gazdagodva pár napot egymással. Ennek alapján került sor az idén is arra a közös gyermektáborra, melynek szervezését már második alkalommal vállalta magára az ipolysági gyülekezet Izsmán Jónás lelkipásztor vezetésével. A délelőttök folyamán szó volt Gedeon elhívásáról, A nagy parancsolatról és az irgalmas samaritánusról, Mária és Márta példázatáról, Zebedeus fiairól és a hit hőseiről. A bibliai történeteket Benadik Adrán barsváradi, Antala Éva nagyölvedi, Tóth Árpád pozbai és Izsmán Jónás ipolysági lelkipásztorok és Bagocsi Szilvia hozták közelebb a gyermekek számára. A délelőtti előadásokon kívül sportnap, kincskeresés, kézműves foglalkozás, sok játék, este pedig rövid missziós történet vetítése (Mary Jones Magvető példázata) gazdagította a tábor résztvevőit. A napi történeteken kívül minden nap különböző titkos feladatokat is meg kellett oldania a gyerekeknek. Időnként szóba került egy bizonyos Richárd nevű király is, aki meg akarta támadni a tábort. A résztvevők vele ugyan csak a tábor végén találkoztak, de amikor látta a gyermekek mindennapi cselekedeteiket, letett korábbi tervéről, megtért és Krisztust követővé vált. Izsmán Jónás ipolysági lelkipásztor, a tábor szervezője a Reformata érdeklődésére elmondta, hogy céljuk elsősorban az volt, hogy az egyházmegye gyermekei jobban megismerjék egymást. A kapcsolatok révén pedig jobban lehet majd őket motiválni arra, hogy hasonló rendezvényeken is részt vegyenek. Az Ipolysági Református Egyházközség által pályázott gyermek és ifjúsági tábor kiadásaihoz a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapja 1140 eurós támogatást nyújtott. Ebből a Vigyázz!, Kész!, Rajt! címmel megtartott gyermektábor 570 eurót kapott költségei fedezéséhez, a fennmaradó 570 eurót pedig az ifjúsági tábor költségeinek fedezésére használták fel. Ezen kívül – gyümölcs és zöldség formájában – érkeztek önkéntes felajánlások is a gyermekek étkeztetéséhez, de meg kell említeni a nagysallói gyülekezet áldozatos segítő munkáját is.

Az Ipolysági Református Egyházközség által pályázott gyermek és ifjúsági tábor kiadásaihoz a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapja 1140 eurós támogatást nyújtott. Ebből az Örüljetek az Úrnak mindenkor! címmel megtartott tinitábor 570 eurós támogatást kapott, a fennmaradó rész a Vigyázz! Kész! Rajt! című gyermektábor költségeit fedezte.  A tinitábor résztvevői negyven eurós önrészt fizettek, de a kiadásokhoz a nyitrai református gyülekezet is hozzájárult adományával.

A felvétel a Vigyázz! Kész! Rajt! táborból, forrás: bars.reformatus.hu
Reformata, Felvidék.ma