30282

Szarka László, a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző karának dékánja lemondott tisztségéről.

Szarka László két évvel ezelőtt nevezték ki dékánná. Lemondásának okait nem kívánja a nyilvánossággal megosztani. Az új dékán kinevezéséig még ellátja a dékáni teendőket. Szarka László 2006-tól tanít az egyetemen, dékáni tisztségéről való lemondásával ez a tevékenysége nem szűnik meg.

Szarka László (1953) a történelemtudományok kandidátusat. Egyetemi tanulmányait 1971-1976 között Komenský Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, történelem–magyar szakán végezte.  2001-től a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének igazgatója volt, erről 2009-mondott le (helyére a korábbi igazgató-helyettes Tóth Ágnes került), az intézetben azonban továbbra is tevékenykedik. Főbb kutatási területei: Cseh és szlovák történelem a 19-20. században, a nemzetiségi kérdés Magyarországon és Közép-Európában a 19-20. században, a magyar nemzeti kisebbségek története a 20. században, Etnikai térszerkezeti változások a kelet-közép-európai határmenti régiókban, a 20. századi kisebbségi, etnopolitikai konfliktusok a Magyarországgal szomszédos államokban, a magyar kisebbségek 20. századi migrációs és asszimilációs veszteség.

Az új dékánnal szembeni alapelvárások közé tartozik a docensi tudományos fokozat, valamint a magyar és szlovák nyelven folytatott tárgyalási képesség.