kalvinista_szemle_logo_nelkul

A reformáció hónapja lévén, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja vezércikkében Lévai Attila csicsói lelkipásztor – három tételben – a re-reformáció szükségességéről ír.

A lapszám közli a Zsinati Tanács 22. ülésének közérdekű határozatait, valamint Fazekas László püspök körlevelét, melynek címzettjei elsősorban a szlovák reformátusok – mégpedig az egyházban a Magyar Református Egyházhoz való csatlakozás miatt kialakult feszültség kapcsán.
A Jelenések könyvében olvasható, a szárdiszi gyülekezethez írott levelet Ján Janovčík nyugalmazott püspökhelyettes magyarázza. Egy tragédiából származó felismerés bizonyságtételként erősítheti az olvasót, aki recenziót is olvashat a Randikalauz és az Isten kegyelmében című könyvekről. A lap bemutatja a zsigárdi gyülekezetet, a Selye János Egyetem két újabb teológiai doktorát (Gál Lászlót és Semseiné Késmárky Ágnest), és egy 310 éve felfektetett rétei anyakönyv sorsára is ráirányítja a figyelmet. Foglalkozik az országos kántorképző tanfolyammal, a jókai gyermekkórustáborral és egy tahi egyházzenei héttel. Tudósít egyebek mellett a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata évi üléséről, az első zempléni egyházmegyei napról, a rozsnyói ökumenikus imanapokról, az első ungi kórustalálkozóról.
Szeptember elején Rimaszombatban volt a Kárpát-medencei református tanévnyitó, melyről lényegre törő tudósítás olvasható a Kálvinista Szemle októberi számában, amelyből nem hiányoznak a rövid hírek sem: köztük a lelkészképesítő vizsgákat letett lelkészek névsora és a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara életével kapcsolatos események.

A. Kis Béla, Felvidék.ma