30538

A könyv először tárgyalja átfogóan és egyben részletekbe menően a szlováki magyar könyvművészet jellemző vonásait és közép-európai összefüggéseit, miközben a téma “hátterében” kirajzolódik a szlovákiai magyarság magára találása, önszerveződésének folyamata is.

A kilencvenes években bekövetkezett rendszerváltásig a huszadik századi magyar képzőművészet ismeretlen fejezeteit jelentették a trianoni döntés nyomán Magyarország határain kívül, a szomszédos országokban élt és alkotó magyar képzőművészeti életnek, de nélkülük képzőművészetünk szerves fejlődéséről sem beszélhetünk. A világháború után, majd a kádári kultúrpolitika 3T -azaz tiltott, tűrt, támogatott- kategóriái által sújtott művészek és művészettörténeti kutatások következtében a “legelfelejtettebbek” az 1918 után a szülőföldjükön – Csehszlovákia, Ukrajna, Románia, Jugoszlávia területén – maradt alkotó művészek. A kiközösítés kettő volt: A közép-európai országok közös ideológiai eszméi alapján az egyes országokban élő magyar alkotók életművei az adott többségi nemzet kultúrájában sem kaptak helyet, sőt, gyakorlatilag 1918-tól nem tartoztak bele annak fejlődésvonalába. Ez a többszörös kivetettség eredményezte, hogy képzőművészetünk szerves kapcsolatait más művészekkel (szlovák, cseh, román, orosz, ukrán, horvát) sem sikerült feltárnunk és meghatároznunk. És ez a megállapítás kölcsönös. A “Szlovákiai magyar könyvművészet 1918-1945” című kötet e súlyos adósságnak a törlesztéséhez kíván hozzájárulni és a hosszú évtizedeken át lassan alig pótolható szálakat “felszedni”. A Méry Ratio Kiadó feladatának tekinteti, hogy a kötet oldalain megörökítse azokat a szlovákiai magyar képzőművészeket, akik közül számosan kiállítások hiányában csupán a könyvek illusztrálásán keresztül tudtak bemutatkozni a közönségnek.

Az Egyetemi Könyvtár Pozsonyban, a Magyar Köztársaság Kulturális Intézete és a Méry Ratio Kiadó 2011. október 6-án rendezte meg a kiadvány bemutatóját. A könyvet PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.. a modern és kortárs művészeti gyűjtemények kurátora (Szlovák Nemzeti Galéria) és Koncsol László író, műfordító mutatták be.

Felvidék.ma