30646

Kassán a Márai Sándor Gimnáziumban és Alapiskolában október első két hete a természetvédelem jegyében zajlott. Az iskola igazgatósága megszervezte a szokásos őszi papírgyűjtést, ahol diákjaink 4400 kg – t gyűjtöttek.

Közvetlenül A Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja után , október 13-án került megrendezésre a hagyományos természetvédelmi nap. Célja, hogy az iskola tanulói minél szélesebb rétegben megismerkedhessenek a környezetvédelemmel, a természetvédelemmel. A tanulóknak ilyenkor lehetőségük nyílik a növények, állatok megismerésére.és természet közeli élmény szerzésére. Kicsit izgultunk az időjárás miatt, de az égiek kegyesek voltak hozzánk, és verőfényben sorakozhattunk az iskola udvarán. Úti célunk a város északi részében fekvő Anyicska üdülőközpont sportpályája volt. Az alsósok együtt mentek, de a felsősök és a gimnázium diákjai különböző útvonalakon haladtak, melyeket minden osztály még az indulás előtt sorsolt ki. A kicsik a túra során ágakat, leveleket, terméseket gyűjtöttek, melyeket az erdőről tanultakat felhasználva fogunk vizsgálgatni. A nagyoknak jól meg kellett jegyezniük a megtett útvonalat, mert feladatul kapták annak berajzolását a térképbe. Ezután a növény- és állatvilággal, majd az életmentéssel kapcsolatos feladatsorozatot oldották meg. Tíz óra után mindannyian elértük kitűzött célunkat. A sportpályán már várt bennünket három szimpatikus fiatalember, s egy csomó katonás, fegyelmezett rendben ülő ragadozó madár: sasok, sólymok, vércsék, baglyok, sőt még keselyűk is. A fiúk a Zayferus Társaság munkatársai voltak, akik Dél-Morvaországból, Lednicéről érkeztek. Majd kiderült, hogy ez a csoport a ragadozó madarak védelmével foglalkozik, sőt a sérült madarakat rehabilitálja, és segít nekik a természetbe való visszatérésükbe. A másfél órás előadással összekötött röptetési show-műsor igazán egyedülálló volt Közvetlen- közelről.láthattuk a ragadozó madarakat vadászat közben , mialatt rengeteg információ hangzott el azok életéről. A gyerekek is bekapcsolódtak a műsorba, az elhangzottakról kérdésekre válaszoltak, sőt még saját kezűleg röptethettek is. Nyugodtan mondhatom, ilyet még nem láttunk. Nemcsak kikapcsolódtunk, jót sétáltunk, de olyan élményekkel, ismeretekkel gazdagodtunk, amit egy természetismereti órán nem tudnánk megszerezni.

Tóth Mónika, Felvidék.ma