30514

Tóth Ilona Emlékérmet kap az a személy, aki a vértanúhalált halt szigorló orvosnak tevékenységével emléket állít, vagy azt ápolja. Tóth Ilona élete, vértanúsága,  nemzeti elkötelezettséget és hivatás tudatot hirdet. Október 9-én, Révkomáromban két felvidéki diák, a pozsonyi egyetemen tanuló Bábi Zsuzsa és Mátyás Flórián kassai orvostanhallgató részesült  Tóth Ilona Díjban.

Tóth Ilona 1956. október 24-én, a forradalom második napján VI. éves orvostanhallgató volt, aki a  budapesti  Péterfi utcai kórházban önkéntes orvosi szolgálatra jelentkezett. A betegellátáson kívül gyógyszerszállításban is részt vett. Előljárói , látva a Tóth Ilona képességeit, teherbírását, a kórház Domonkos utcai részlegének vezetésével bízták meg, ahol Gáli József, és Óbersovszky Gyula röplapokat fogalmazott és nyomtatott. Tóth Ilonát november 18-án röplapok gyártása miatt letartóztatták. Egy hónappal később koncepciós perben Kollár István államvédelmis meggyilkolásával vádolták meg. 1957. junius 27-én  Tóth Ilonát és három társát kivégezték.
A meggyilkolt személy holtteste soha nem került elő. A vád megalapozottságát a diktatúra nem tudta bizonyítani, de a magyar fiatalságot ezzel is rettegésben akarta tartani.
A szigorló orvos az egyetem kitűnő tanulója volt, akit a posztkommunista időben 2001-ben csak  a semmisségi törvény alapján mentették fel a vád alól. 

Wittner Mária parlamenti képviselő, aki maga is 1956 hőse, a diáktársak és a barátaik  kezdeményezték a budapesti  egyetem előtt Tóth Ilona szobrának, Domokos Béla alkotásának felállították. Tóth Ilona 2010-ben a Tóth Ilona Alapítvány javaslatára Magyar Örökség Díjas lett.

2005-ben Dr. Körmendy Béla és felesége Tóth Ilona Alapítványt hozott létre, azzal hogy a Kárpát-medencében minden évben egy magyar, keresztény, kitűnő eredményű és empátia készségű orvostanhallgató Tóth Ilona Díjban részesüljön.
2006-ban Budapesten Pócza Pétert tüntették ki. 2007-ben Marosvásárhelyen a díjazottak Scheitz Rozália és Szőcs Iringó voltak,  2008-ban a szabadkai Balasa Alfréd a pécsi egyetemen,  2009-ben Debrecenben Papp Gábor,  2010-ben Kremesnij Gergely az ungvári egyetem diákja Prof. Dr. Tulassay Tivadar rektor úr segítségével a budapesti egyetemen vehette át a kitüntetést.
2011. október 9-én Révkomáromban Bábi Zsuzsa, ötödéves orvostanhallgató (Pozsonyban) és Mátyás Flórián hatodéves orvostanhallgató (Kassán) vehette át a Tóth Ilona Díjat.
A díjak készítője a nemzetközi ismertségű Győrfi Lajos szobrászművész, aki a révkomáromi Szent István szobrot is készítette.            

Az alapítvány kuratóriumaTóth Ilona Emlékérmet a kor§bbi ôvekben Wittner Máriának, Prof. Dr. Iván Lászlónak, Dr. Simkó Erzsébetnek és Prof. Dr. Jobbágyi Gábornak adományozta.
2011-ben ezt az elismerést a révkomáromi gimnázium azon osztályának adták, amely 1956-ban nem volt hajlandó elítélni az október 23-án kitört magyar forradalmat. Összesen 60 diákról (közülük 12-en, sajnos, már nem élnek) és három tanárról van szó – köztük van a közelmúltban elhunyt Gáspár Tibor is.