31283

Czimbalmosné Molnár Éva kassai főkonzul asszony november 25-én délelőtt Rimaszombat Város vezetésével, délután a magyar szervezetek képviselőivel találkozott, akik ez alkalomból együttműködési megállapodást kötöttek.

A főkonzul asszonyt délután a Magyar Közösségi Házban fogadták. Auxt Ferenc, a Magyar Koalíció Pártjának Rimaszombati járási elnöke virágcsokorral és kedves szavakkal üdvözölte a becses vendéget Gömörben.
A találkozón részt vett az MKP Rimaszombati Helyi Szervezetének az elnöke, a Via Nova ICs helyi elnöke, a Csemadok Rimaszombati Alapszervezetének és Területi Választmányának a képviselői, az oktatási intézmények közül a Tompa Mihály Alapiskola, a Tompa Mihály Református Gimnázium, a Daxner utcai óvoda vezetői, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség Rimaszombati Területi Választmánya, a Szövetség a Közös Célokért rimaszombati területi irodájának képviselői, a Bástya Egyesület, a Magyar Katolikus Kör, a Wass Albert Magyar Nyugdíjas Kör, a Körzeti Cserkésztanács, a Rimaszombat és Vidéke Társulás, a Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület, az Európa Ház Teleház, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete vezetői, a Abafala, Bátka Lénártfala, Feled községek polgármesterei.
A bemutatkozáskor a jelenlévők örömüket fejezték ki, hogy találkozhattak a főkonzulasszonnyal, akivel megvitatták az aktuális politikai, gazdasági és közéleti problémáikat. Szót váltottak a magyarországi testvértelepülésekkel tartott kapcsolatukról. Bátka község örömmel számolhatott be Domaházával közösen megvalósuló projektjéről. Óhatalanul szóba került a romakérdés, a Bethlen Gábor Alap által osztott oktatás nevelési támogatás, a szülőföldön maradás, a magas munkanélküliség.
Czimbalmosné Molnár Évát ez év júliusában nevezték ki a Magyar Köztársaság kassai főkonzulává. Hivatalos látogatáson most először volt Rimaszombatban, de mint mondta eddig is s ezután is szívesen látogatja a rimaszombatiak és környékbeliek kulturális rendezvényeit. A szervezetek képviselőit mindennemű erkölcsi támogatásáról biztosította, s Kassára való látogatásra invitálta.
A rimaszombati magyar szervezetek az összejövetel apropója kapcsán Csirmaz Miklós, az MKP Rimaszombati Helyi Szervezetének elnöke javaslatára együttműködési megállapodást kötöttek a magyarságtudat és az összetartozás érzetének erősítése érdekében. Az együttműködés tartalma a következő: a rimaszombati kulturális és történelmi értékek megóvása, bemutatása és népszerűsítése; a rimaszombati magyar közművelődés támogatása; a rimaszombati magyarság gazdasági, szakmai és kulturális fejlődése; a rimaszombati magyarság szellemi, társadalmi és gazdasági potenciáljának optimális hasznosítása; a rimaszombati magyar oktatásügy fejlesztése; a rimaszombati magyar családok gyermekeinek segítése és bekapcsolása az egyetemes magyar szellemi és közösségi életbe; a rimaszombati magyarság információs társadalomba való bekapcsolódása az internet és a digitális infrastruktúra segítségével, valamint a közösség információs és kommunikációs technológián alapuló együttműködési rendszerének kiépítése.
A főkonzul asszonyt Auxt Ferenc, az MKP Rimaszombati Járási elnöke a firssen alakult Rimaszombati Magyar Szövetség (RMSZ) szellemi fővédnőkének kérte fel, melyet Czimbalmosné Molnár Éva tisztelettel elfogadott, s rendkívüli pillanatnak nevezte, amikor a magyar szervezetek egymással együttműködve szeretnének tenni a magyar ügyek érdekében, ehhez támogatásáról biztosította a jelenlévőket.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”29784″}