31053

Az Országgyűlés a 66/2011. számú, szeptember 29-én kelt határozata november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánította. 1844-ben ugyanis ezen a napon fogadták el a magyar nyelvet hivatalos nyelvvé emelő jogszabályt, az 1844. évi II. törvénycikket.  A magyar nyelv napján a magyar közszolgálati rádió színes műsorkínálattal készül – ezek programját alább olvashatják.

Előbb azonban lássuk a magyar Országgyűlés határozatát:
“1. Az Országgyűlés, felismerve azt, hogy a magyar nemzet összetartozását legfőbb szellemi kulturális örökségünk, nemzeti nyelvünk fejezi ki legjobban – tiszteletben tartva hazánk hagyományos nyelvi sokszínűségét, egyben felelősséget vállalva a kisebbségek nyelvhasználatának jogáért –, a nemzet fejlődését és hagyományainak őrzését egyaránt szolgáló magyar nyelv iránti megbecsülésének kifejezése érdekében a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvény, a magyar nyelv és nemzetiségről szóló 1844. évi II. törvénycikk elfogadásának napját, november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánítja.
2. Az Országgyűlés felhívja az intézményeket, szervezeteket, és egyútal felkéri a polgárokat, hogy a nemzeti kulturális örökségünk talpkövének számító nemzeti nyelvünk megbecsülésének kinyilvánításaként 2011-től kezdve ezt a napot közösen, méltó keretek között ünnepeljék meg.
3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a hazai és a külhoni magyar tudományos élet szereplői, az egyházak és a civil szervezetek bevonásával vizsgálja meg nemzeti nyelvünk használatának helyzetét, ennek alapján készítsen elő intézkedési tervet nyelvünk értékeinek védelme, korszerű továbbfejlesztése és népszerűsítése céljából, s erről 2012. június 30-ig tájékoztassa az Országgyűlést.”

A magyar nyelv napja a Kossuth Rádióban:
5.35 – 5.59 Határok nélkül – a kultúráról
Szerkesztő-műsorvezető: Benkei Ildikó
A műsor a különféle jellegzetes tájnyelvű határon túli kisrégiókat szólaltatja meg, részben archív felvételekről.

6.00 – 8.30 Vasárnapi újság
Szerkesztő: Ifjabb Tóth György
Interjú a politika, a diplomácia, a jogalkotás nyelvéről.

9.08 – 10.00 Kabarématiné
Szerkesztő: Sinkó Péter
Rékai Gábor műsorvezető vendége: Balázs Géza az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének vezetője, nyelvész, néprajzkutató

11.08 – 11.54 Gondolat-jel
Szerkesztő-műsorvezető: Antall István
Nyelvvesztés – nyelvnyerés. A többnyelvűség történelmi öröksége és a Trianon utáni egynyelvűség kialakulása a rendszerváltásig. Az angol nyelvűség és a magyar nyelv viszonya. Az új nyelvi paradigma.

13.04 – 14.00 Népzene határok nélkül
Szerkesztő: Éri Péter
A zene nyelve, a nyelv zenéje.

14.07 – 14.33 Szonda
Szerkesztő-műsorvezető: – Gimes Júlia

15.04 – 16.00 Hangalbum
Szerkesztő-műsorvezető: Rékai Gábor
Anyanyelvi ritkaságok a Magyar Rádió Hangarchívumából.

16.07 – 17.00 Disputa
Szerkesztő-műsorvezető: Kiss Péter Ernő
Korok, emberek, történetek – az anyanyelv tükrében.

17.07 – 17.30 Jelenlét
Szerkesztő: Baranyi Mária
Nyelvi jelen-lét a csepeli Rákóczi Ferenc Általános Iskola napközijében – Szécsi Ilona tanítónővel.

18.07 – 19.00 Esti séta
Szerkesztő – műsorvezető: Kövesdy Zsuzsanna és Liptay Katalin
Válogatás műsoraink nyelvi csemegéiből… Tótfalusi András a Magyarító szótár titkairól, egy ékes beszédű gömöri fafaragó honfitárs, az otthont teremtő nyelv két roma kislány életében, a kínai lány, aki magyarul olvas. A régi világ tükre – négy évszázad emlékei nyelvünkben…
Vendégek: Kiss Gábor nyelvész, a TINTA Kiadó vezetője és Alexa Károly irodalomtörténész, az ELTE BTK tanára.

22.30 – 23.00 Esti beszélgetés
Szerkesztő: Pálfi Balázs

Fotó: magyar-vers.hu, Felvidék.ma