30910

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap építkezési keretének kétezer eurós támogatásával novemberben hőszigetelik és tatarozzák a Hetényi Református Egyházközség parókiáját.

A fűtési költségek csökkentését előirányzó beruházás várhatóan kilenc ezer eurós összkiadással számol. A hiányzó összeget a gyülekezet adakozásból és más forrásból próbálja előteremteni.
A református parókia fűtési költségeinek csökkentése érdekében határozott az egyházközség presbitériuma a külső falak hőszigetelése mellett, mellyel nemcsak az épület lesz energiatakarékosabb, hanem egyúttal a külső homlokzat is megújul. A munkálatok várhatóan novemberben kezdődnek el, de még folynak a tárgyalások az időpontot illetően a kivitelezővel. A parókia hőszigetelése az előzetes költségvetés alapján kilenc ezer euróba kerül. A gyülekezet pénzügyi kerete azonban meglehetősen szűkös, ezért Palcsó Attila lelkipásztor tájékoztatása szerint, az eredetileg tervezett felújításnak csak egy részét végzik el az idén. A kiadások fedezésére négyezer eurós támogatásért fordultak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap építkezési keretéhez, de mivel ott is szűkös a pénzügyi keret, így annak a felét, kétezer eurót hagytak jóvá kifizetésre. A hiányzó összeget adakozásból, közmunkából, illetve más támogatási forrásból próbálják előteremteni.

A hetényi református gyülekezet temploma 1792-ben épült. A 2001-es népszámlálás szerint a községben 930 református él, a választók idei évi névjegyzéke 589 személyt jegyez. Az egyházközség lelkipásztorai Palcsó Attila és felesége Écsi Gyöngyi.

Reformata, Felvidék.ma