31310b

A LIMES – ANAVUM Regionális Honismereti Társulás második alkalommal szervezte meg a Honismereti Tanácskozást ezúttal az Ipoly mentén Szalkán. Szükségét látják annak, hogy a déli régió településeit ,  szakmai segítséget biztosítva ösztönözzék a helytörténeti feltárásokra.

Ezekben a falvakban ugyanis alig jelent meg írásos dokumentum  a falu történetéről, szülötteiről.
A tanácskozás iránt nagy volt az érdeklődés ebben az évben is. Több mint ötvenen voltak jelen Ipolyságtól – Érsekújváron keresztül egész Helembáig. A szervezők és a jelenlévők örömére több fiatal érdeklődő is eljött, helyiek, és a párkányi gimnázium tanulói közül. A házgazda a helyi alapiskola igazgatónője Lelóczki Krisztína köszöntötte a megjelenteket és mutatta be az iskola életét, melyben van helye a honismereti szakkörnek is, melynek keretén belül havonta látogatják az élő tájház programjait.
A  bevezetőben Dr. Pénzes István tartott igen értékes előadást, ismertetőt Szalka szülötteiről. Debreczeni – Droppán Béla a Magyar Honismereti Szövetség elnöke bemutatta a több mint 60 éves honismereti mozgalom sokrétű, eredményes tevékenységét, és kiemelte, hogy számukra igen fontos, hogy a határon túliak is aktív munkájukkal részesei legyenek a mozgalomnak. Erdéllyel ez már több mint húsz éve működik, a párkányi székhelyű LIMES – ANAVUM Honismereti Társulás – pedig a tavaszi elnökségi ülésen hagyták jóvá társszervezeti partnernek.
Momko Milos a Somorjai Bibliotheca Hungarica levéltárat mutatta be, és a szlovákiai kutatási lehetőségeket ismertette.
Kis Róbert kisújfalusi polgármester a tíz évvel ezelőtt általa  a faluról elkészített kiadványt mutatta be, amely értéke főleg abban van, hogy a falu  1700 – 1900 –as éveinek dokumentumait tartalmazza. S most készíti a következő évszázad történetét.
A párkányi Oravetz Ferenc szülőfaluja Csúz , nemesi családjait, kúriáit gyűjtötte fel, és adta ki pár évvel ezelőtt, s már nyomdakész a második kötetre való is. Mindkét előadó részéről elhangzott, hogy egy helytörténet megírásához előnyösebb ha helyi kutató foglalkozik a feltárásokkal, mert annak lelki motivációi is vannak , és gondosabb munkával állnak neki.
A hozzászólásokban elhangzott több szakmai kérdés a kutatásokkal kapcsolatban hangzott el, szó esett a diákok honismereti oktatásáról, amelyhez  hazai segédanyag nincs. Ehhez ígértek segítséget az érdeklődőknek a magyarországi szakemberek. Számos ötlet, javaslat is elhangzott, köztük egy foto- adattár létrehozása, pályázati kiírások, stb. Valamennyi hozzászólás, érdeklődés azt erősítette, hogy van igény a helyi értékek feltárására, dokumentálására, csak a vállalkozó szellemű ember kevés. Talán azért is, mert ez egy hosszadalmas, aprólékos munka, de nagy sikerélményt ad,- mint azt elmondták a tapasztaltak.
A tanácskozás folytatása jövőre lesz újabb kiadványok bemutatásával , a kutatás további formáinak ismertetésével.

Dániel Erszébet, Felvidék.ma