31076

Csicser Nagykapostól 4 km-re délnyugatra a Latorca jobb partján fekszik. A csicseri gyülekezet 12. és 13. században épült temploma az előzetes költségvetés alapján várhatóan közel 18 ezer euróból újul meg.

Hét évvel ezelőtt a tetőszerkezetét cserélték le, tavaly pedig új faablakok kerültek a régiek helyére. Az idén viszont a homlokzat újul meg. A kiadások fedezésére a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap építkezési kerete 1 300 eurót hagyott jóvá erre a célra, a helyi község önkormányzata pedig 1 350 euróval járult hozzá a munkálatok elvégzéséhez.

A Csicseri Református Egyházközség műemlék temploma felújítási munkálatai még 2004-ben kezdődtek el a teljes tetőszerkezetnek az átfedésével. Kicserélték az elkorhadt gerendákat és új fedőanyag került a tetőre. A munkálatokat önerőből, valamint pályázati pénzből sikerült megvalósítania a gyülekezetnek. De a templom külső falai is megérettek a felújításra. A Műemlékvédelmi Hivatal a külső vakolatok megbontásával felmérést végzett a templom korának megállapítását illetően, csak ezt követően kezdhetett hozzá a gyülekezet a templom javításához. Majd a régi faablakokat cserélték le újakra. Évek óta gondot okoz a talajból feljövő nedvesség is, ami miatt a külső vakolat fokozatosan kezdett leválni. Az egyházközség presbitériuma a probléma kezelése érdekében ezért úgy határozott, hogy a károk miatt meg kell újitana külső homlokzatát.

Az elmúlt hetek folyamán a talajtól egy méter magasságig leverték a külső vakolatot, bevonták salétromosodás és nedvesség elleni speciális anyaggal, majd új burkolatot és színezést kapott a templom homlokzata és a tornya is. A munkálatok elvégzésére egy sárospataki vállalkozót szólítottak meg. Az előzetes költségvetés alapján 18 ezer euróba kerül a kivitelezés. A költségek fedezésére az egyházközség támogatásért fordult a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap építkezési keretéhez. Az igényelt hét ezer euró helyett 1 300 eurót hagytak jóvá a felújítási munkálatokra. A gyülekezet a helyi önkormányzattól 1 350 eurót kapott a kiadásokra fedezésére. A fennmaradó – jelentős – részt az egyházközség saját forrásaiból, gyülekezeti adakozásból próbálja bebiztosítani.

A munkák augusztusban kezdődtek el és várhatóan november közepén fejeződnek be.

A gyülekezet tervei között szerepel a templom belső felújítása is. Erre a tervek szerint akár a következő évben is sor kerülhet, amennyiben elegendő anyagi fedezet áll majd a költségek térítésére.

A csicseri református templom a 12. és 13. század fordulóján román stílusban emelt Szent György-templom helyén épült. A rossz állapotban lévő templomot 1784-ben alaposan felújították, és homlokzatait klasszicista stílusban átépítették. 1796-ban lebontották a régi templomtornyot, és újat építettek helyette. Később az épületet 1819-ben, 1863-ban és 1922-ben javítottak, 1935-ben nagyobb felújításra került sor. 1945-ben a templom a katonai események során megrongálódott, de a háború után kijavították a károkat. A templom berendezése a 19. századból származik. Az orgona az eperjesi Gun Gyula és fia orgonakészítő gyártmánya, 1932-ben vásárolták.

A 827 lakosú Csicserben 327 református él, a gyülekezet lélekszáma 211, a választók névjegyzéke 137 személyt jegyez. Az egyházközség lelkipásztora 2002. októberétől Molnár Zsolt.

Fotó: osszefogas.lapunk.hu
Reformata, Felvidék.ma