centrope_logo

A közlekedési infrastruktúra térbeli elhelyezése alapjaiban határozza meg a hosszú távú gazdasági és területi fejlődést az országokon átívelő centrope régióban és ennek egyes részeiben.

Az infrastruktúra-politika adja ezért – a korlátos erőforrások allokációjának eszközeként – a centrope régió, mint helyszín fejlesztésére irányuló egyik legfőbb befolyásoló erőt. A politikai bizottság győri csúcstalálkozójának következtetéseihez kapcsolódóan a régió belső és külső megközelíthetősége az együttműködés napirendjének kiemelt pontjává lett. Egyesített lobbi erők: a centrope megragadja az országos és európai szintű egyhangú lobbizás lehetőségét a jobb és hatékony, a régiókon átívelő közlekedési összeköttetések megvalósítása érdekében. Regionális kezdeményezés: a centrope egyidejűleg közös tömegközlekedési kezdeményezést indít útjára a régión belüli összeköttetések javítása, ugyanakkor a fenntartható és környezetbarát közlekedés népszerűsítése érdekében egyaránt. Kulcsfontosságú kihívások és kezdeményezéseink 2011-ben:

1. Kulcsfontosságú kihívás – Infrastruktúra az országokon átívelő fejlesztésekhez
Kezdeményezésünk: Közlekedési és infrastruktúra stratégia

2. Kulcsfontosságú kihívás – A centrope régión belüli megközelíthetőség és mobilitás fejlesztése
Kezdeményezésünk: Regionális tömegközlekedési kezdeményezés

Az “A”téma részletezése

Kulcsfontosságú kihívások és kezdeményezéseink 2011/2012

1. Kulcsfontosságú kihívás: Infrastruktúra és országokon átívelő fejlesztésekhez

Az infrastruktúra alapvető szempont a regionális fejlesztési folyamatokban. A közvetlen, gyors, megbízható kapcsolatok a régió felé és a régión belül a dinamikus fejlődés és gazdasági növekedés előfeltételét jelentik. Bár a nagy, országokon átívelő infrastrukturális beruházásokkal kapcsolatosan a döntéshozás nem országos szinten történik, az erős közös regionális pozíció képes befolyásolni az infrastrukturális projektek prioritásait országos és európai szinten.

Kezdeményezésünk 2011/2012:

Közlekedési és infrastruktúra stratégia a centrope régió számára

A centrope INAT (Infrastructure Needs Assessment Tool – Infrastruktúra-szükséglet Értékelő Eszköz) kísérleti projektjének eredményei alapján a centrope partnerek megállapodnak, hogy a közös régió vonatkozásában 2012-ig kialakítják átfogó Közlekedési és Infrastruktúra Stratégiájukat. A meglévő területfejlesztési stratégiák koherenciájának, szinergiáinak és konfliktusainak elemzésére, valamint a jelenlegi és várható kapacitáskorlátok beazonosítására alapozott Stratégia a régió átfogó képe alapján kirajzolja majd a jövőbeli tevékenységek felé vezető útirányt. Tartalmaznia kell a rövidlistás prioritást élvező projekteket, amelyek kiemelt fontossággal bírnak a centrope fejlesztése kapcsán, és eszközként szolgálnak majd az országos és európai közlekedéstervezés és –politika befolyásolásához.

A centrope Politikai Bizottság megállapításai

Küzdünk érte, hogy a régió versenyképességét a nemzetközi megközelíthetőség javítása által éppúgy javítsuk, mint a centrope régió belső összeköttetéseinek jobbá tételével. Ezért az INAT kísérleti projekt szakértőivel, valamint regionális közigazgatásainkkal folytatott konzultáció alapján kidolgozandó a centrope átfogó Közlekedési és Infrastruktúra Stratégiája. Ennek a stratégiának – egyebek mellett – tartalmaznia kell az infrastruktúra-fejlesztések hiányosságait és illeszkedési problémáit éppúgy, mint a legnagyobb fontosságú régiókon átívelő projektek rövid listáját is. A szűk lista tervezete a Politikai Bizottság következő ülésének időpontjára (2012. május) rendelkezésre fog állni. Az elsődleges projektek a Tomášovban megtartott bizottsági ülés szerint (lásd a mellékletben) fontos információ-bevitelt jelentenek majd a szakértők munkájához. Elkötelezzük magunkat, hogy hazánk kormányánál lobbizunk e projektek gyors megvalósítása érdekében, valamint azért, hogy a rövid listát a centrope partnerek közös pozíciójának gerincéként vegyék figyelembe minden, a jövőbeli Transzeurópai Közlekedési Hálózat kapcsán folytatott tárgyalás során.

2. Kulcsfontosságú kihívás: A centrope-on belüli megközelíthetőség és mobilitás fejlesztése

A centrope régióban vonzó, gyors és megbízható tömegközlekedési kapcsolatok szükségesek a jobb kölcsönös megközelíthetőség kialakítása, a mobilitás fenntartható formáinak erősítése érdekében. A tömegközlekedés jelentős mértékben az önkormányzati, illetve regionális kompetenciák körébe tartozik, és a centrope partnerek közvetlenül erősíthetik és támogathatják.

Kezdeményezésünk 2011/2012:

Regionális tömegközlekedési kezdeményezés a centrope régióban

A tömegközlekedés üzleti, szabadidős és egyéb utazási szükségletek kielégítésére alkalmas. A tömegközlekedés népszerűségének erősítése új lehetőségeket nyit a centrope régióban egyszerűbb és gyorsabb eljutást kínálván a munkahelyekre, iskolákba és üdülőhelyekre, miközben hozzájárul az autós közlekedés csökkentéséhez és a fenntartható regionális fejlődéshez is. A centrope Tömegközlekedési Kezdeményezésének célja a határokon átívelő tömegközlekedés minden dimenziójában a fejlődés serkentése a vásárlói információnyújtástól a vonzó jegy- konstrukciókig, az újabb és jobb összeköttetést biztosító kapcsolatoktól a fejlettebb infrastruktúráig, amely rövidebb utazási időket tesz lehetővé. A folyamatos, hosszú távú erőfeszítéseink eredményeként a Tömegközlekedési Kezdeményezés idővel integrált régiókon átívelő rendszer létrehozásához fog vezetni egy határokon átívelő tömegközlekedési társulás keretében.

A centrope Politikai Bizottság megállapításai

– Egyetértünk a széleskörű Tömegközlekedési Kezdeményezés bevezetésével a centrope régióban, amelynek célja a határokon átívelő tömegközlekedési kapcsolatoknak és ezek felhasználóbarát jellegének folyamatos fejlesztése. A centrope tömegközlekedési társulás hosszú távú víziójának szem előtt tartása mellett felhívást intézünk a meglévő kapcsolatok és tarifák kiemelt népszerűsítésére, a négy országra kiterjedő, többnyelvű és többféle hordozóra kifejlesztett online információs rendszer bevezetésére (beleértve a P+R lehetőségek információit), újabb határon túli tarifák, ide értve a városi tömegközlekedésre való átszállást is lehetővé tévő jegyeket valamint gyerekekkel együtt utazó családoknak szóló ajánlatokat is, a határon túli bérletek kiterjesztésére, a határon túli átfedések kialakítására a meglévő közlekedési társaságok esetében,valamint a menetrendek koordinációjának továbbfejlesztésére. Elköteleztük magunkat a vonzó határon átnyúló vasúti, autóbuszos és vízi összeköttetések megfelelő és biztonságos finanszírozása mellett (ide értve a repülőterek és a régió főbb lakossági központjai közötti közvetlen összeköttetéseket), valamint az INAT kísérleti projekttől azt várjuk, hogy feltárja régiónk infrastruktúra-fejlesztésének távlati lehetőségeit.

Bővebben az egész anyag megtekinthető a mellékletben: