31548

 A Szlovákiai Magyar Zenészek Egyesülete (SZMAZE), a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága, a Csemadok Művelődési Intézete, a Csemadok naszvadi alapszervezete Lábszky Olivér énekes-dalszövegíróval együttműködve megalapítja a Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díjat, melyre 2012. január 31-ig várják a jelöléseket.

A Harmónia 2012 díjak ünnepélyes átadására a Komáromi Jókai Színházban kerül sor 2012. február 25-én, szombaton. A Harmónia 2012 elnevezésű gálaműsoron első ízben kerülnek kiosztásra Szlovákiában szakmai jellegű zenei díjak, kizárólag szlovákiai magyarok számára.

A Harmónia 2012 díjait a szakmai kuratórium kifejezetten szakmai szempontok illetve a (szlovákiai) magyar zenekultúra érdekében és ápolásában kifejtett tevékenység alapján ítéli oda az arra érdemes személynek, csoportnak, csapatnak, zenekarnak vagy együttesnek zenei műfajoktól és stílusoktól fűggetlenül.

A Harmónia Kuratórium 2012 idén hat kategóriában oszt ki díjakat:
– Harmónia életműdíj
– A legjobb fiatal muzsikus díja (15-től 25 éves korig)
– A legjobb énekes vagy szólista díja (15 éves kortól)
– A legjobb hangszeres muzsikus díja (15 éves kortól)
– A legjobb zenekar díja (együttes, csoport illetve csapat díja)
– Az év dala (2007 – 2011)

A Harmónia-díj alapítói várják a magánszemélyek, a szlovákiai magyar kulturális és nonprofit szervezetek jelöléseit, melyek alapján a szakmai kuratórium döntést hoz. Minden magánszemély és szervezet bármelyik kategóriában több jelöltet is javasolhat, de természetesen nem szükséges minden kategóriában jelöltet nevezni. A javaslatot tevő köteles minimum 500 karakterben mellékelni a jelölt életrajzát és szakmailag megindokolni a felterjesztést (a legjobb zenekar díjánál minimum 5 saját szerzeményt kell mellékelnie a nevezőnek).

A jelöléseket kizárólag elektronikus úton a www.harmoniadij.sk oldalon megtalálható jelölési lap kitöltésével fogadjuk el.

Énekesek, szólisták és muzsikusok esetében a jelöltnek magyar nemzetiségűnek és szlovák állampolgárnak kell lennie. Zenekarok, együttesek, csoportok, csapatok esetében a tagok döntő többségének magyar nemzetiségűnek és szlovák állampolgárnak, székhelyüknek pedig a Szlovák Köztársaság területén kell lennie.

Mivel a Harmónia díjai idén kerülnek kiosztásra először, Az év dala kategóriában az utóbbi 5 év felvételei nevezhetők, azaz bizonyíthatóan a 2007. január 1-je és 2011. december 31. óta megjelent hanghordozók felvételei. A jelöléseket a magánszemélyek, a szlovákiai magyar kulturális és nonprofit szervezetek 2012. január 31-ig tehetik meg elektronikus úton a www.harmoniadij.sk oldalon megtalálható jelölési lapon. A kategóriák jelöltjei közül az alapítók szakmai konzultációt követően kiválasztják az öt-öt díjra felterjesztendő jelöltet. A jelöltek nevét az alapítók egy héttel az ünnepélyes díjátadó előtt, 2012. február 15-én hivatalosan nyilvánosságra hozzák. (A kategóriák győztesei saját kategóriájukban legközelebb csak három év múlva jelölhetők újra, kivétel ez alól Az év dala kategória, ahol csak egyszer jelölhető egy dal, az előadó viszont más szerzeménnyel jövőre is jelölhető.)
A jelöltek meghívást kapnak a díjátadó gálára, ahol a kategóriák nyertesei átvehetik a Harmónia 2012 valamelyik díját, amely Reicher György gútai díszműkovács iparművész munkája, az alapítók és a szakmai kuratórium elnökének kézjegyével ellátott díszoklevél és mellette természetesen pénzjutalom. A szakmai kuratórium tagjai a kategóriák jelöltjei közül titkos szavazással választják ki a díjazásra érdemeseket, s a díjazottak névsora természetesen csak a díjátadó gálán derül ki.

Az alapítók által felkért 15 tagú Harmónia Kuratórium a kategóriánkénti öt jelöltet véleményezi, pontozza, s ez alapján hozza meg döntését. A díjra általa leginkább érdemes jelöltnek 5 pontot ad, s lineárisan lefelé 1-ig pontozza a többi jelöltet. A kuratóriumi tagok összesített pontjai alapján alakul ki a végeredmény. Holtverseny esetén a kuratóriumi tagok a második fordulóban már csak az általuk vélt legjobbat jelölik meg. A jelölési eljárás szabályszerű lefolytatását úgy garantáljuk, hogy megőrizzük a dokumentumokat, és szükség esetén ellenőrizhető a végeredmény.
A bizottság tagjai az alapítók által pontosan megjelölt határidőig adhatják le szavazataikat. A határidő leteltekor az alapítók összesítik a beérkezett szavazatokat. A határidő letelte után beérkező szavazatok érvénytelenek.
A Harmónia-díj alapítói minden évben, legkésőbb január 10-én megállapítják, hogy kívánnak-e módosítani a kategóriák meghatározásán és számán. Az alapítók hagyják jóvá a szabályzatot, a gálaest programját, valamint a meghívottak listáját. A Harmónia-díj alapítói szerződésben kötelezik a Harmónia Kuratórium tagjait, hogy döntésüket kizárólag saját maguk, saját belátásuk és értékrendjük szerint, mindennemű külső befolyás nélkül hozzák meg, s ezt a döntést nem tudhatja sem a többi kuratóriumi tag, sem pedig a nyilvánosság az ünnepélyes eredményhirdetésig. A kuratóriumi tagok szavazatait kizárólag csak a rendezőség szavazatokat összesítő, arra megbízott tagja(i) tudhatjá(k), aki(ke)t szintén írásos titoktartás kötelez, hogy az eredményhirdetésig senkivel sem osztjá(k) meg a birtok(á)(uk)ban levő végeredményt.
A Harmónia-díj szervezőbizottsága továbbá örömmel fogadja magánszemélyek, cégek és szervezetek adományát, melyet teljes mértékben a nemes célra fordítunk, az adományozók névsorát és az adományozott összeg nagyságát pedig honlapunkon feltüntetjük.
Információ: info@harmoniadij.sk

Az adományokat a következő bankszámlaszámon fogadjuk: 8854908 / 5200 (OTP Banka, a.s.)

harmoniadij.sk/Felvidék.ma