31388

December 3-án a rimaszombati Tamás Aladárné Ilonka néni is megkapta a belügyminisztériumtól a felszólítást, hogy adja le iratait. Egy 100 éves gömöri hölgyet fosztanak meg szlovák állampolgárságától, csak azért, mert felvette a magyar állampolgárságot. – Dr. Fehérné Tamás Judit, a HTMH nyugalmazott főtanácsosa, Ilonka néni lánya levélben közölte ezt a Felvidék.ma-val.  Az esetre reagált Répási Zsuzsanna és Auxt Ferenc az MKP rimaszombati járási elnöke.

Állampolgárság – Egy 100 éves gömöri hölgy kálváriája a szlovák belügyminisztériummal

“Édesanyám, Dr. Tamás Aladárné nagy tiszteletnek és megbecsülésnek örvend szűkebb és szélesebb pátriájában, ő a legidősebb magyar tanító néni Szlovákiában. Úgy becézik, hogy Balogvölgye tanító nénije, aki a mai napig a rimaszombati Wass Albert Magyar Nyugdíjas Kör meghatározó személyisége, és aki,  –  ha az Isten is úgy akarja, – májusban tölti be a 100. életévét, – ez év áprilisában megkapta a magyar állampolgárságot. Ez nagy boldogsággal töltötte el, hiszen ő majd 100 évvel ezelőtt, még a Monarchia idején született, és most a visszahonosítás által visszakapta az eredeti állampolgárságát is. (!)
Mivel az, aki a módosított állampolgársági törvény szerint nem jelenti be, hogy felvette egy másik ország állampolgárságát, több mint 3000 euró büntetésre számíthat,  ő mint törvénytisztelő ember, a visszahonosítást annak rendje és módja szerint az alábbi levéllel bejelentette az illetékes hivatalnak:

Tárgy: Bejelentés
Alulírott Dr. Tamás Aladárné (Helena Tamášová) sz. Szűcs Ilona, sz. 1912. május 16-án, rimaszombati lakos, az állampolgárságról szóló módosított 40/1993 sz. tv. értelmében ezúton bejelentem, hogy 2011. 04. 19-én megkaptam a magyar állampolgárságot is.
Gömörben születtem, és itt is fognak eltemetni. Ez a föld az én szülőhazám, és ezért a Szlovák Köztársaság Alkotmányának (460/1992, 5. szakasz, (2( bek .) értelmében, amely hierarchiában a legerősebb hatállyal bíró jogi előírás Szlovákiában – nem kérem elbocsátásomat a Szlovák Köztársaság állami kötelékéből.
Nem kívánom elveszteni szlovák állampolgárságomat, de én még a Monarchia idején, majd száz évvel ezelőtt magyar állampolgárként születtem, és az eredeti állampolgárságomat születésem által nyertem el. (l. a 40/1993 sz. módosított  állampolgárságról szólói törvény  9§ (18 bek.)

Hét hónapig csend és nyugalom volt. Nyilván a hivatalok is kivártak. Ez érthető is egy majd százéves ember esetében….
De a belügyminiszter, kihasználva a választások előtti jelenlegi kavarodást, kiadta az ukázt a hozzá tartozó hivataloknak, és megkezdődött a visszahonosított, eddig kettős állampolgárok okmányainak a bevonása. Ez a sors érte a majd 100 éves Édesanyámat is, aki kétségbeesetten telefonált nekem Magyarországra (hiszen én több évtizede már, hogy itt lakom), hogy most mit csináljon?
Kedves szlovákiai magyar politikusok! Kedves magyarországi politikusok! Eljött az idő, hogy megvédjék állampolgáraik jogait!
Ez egy elfogadhatatlan disznóság és botrány, hogy a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma fittyet hányva a Szlovák Köztársaság Alkotmányára, megfosztja állampolgárait – ez esetben még a Monarchia idején született idős embert is, – állampolgárságától.
Ezért tettem fel a költői kérdést, hogy milyen ország Szlovákia, és Szlovákia európai ország-e?” – fogalmazott Dr. Fehérné-Tamás Judit, a HTMH nyugalmazott főtanácsosa.

A nyugdíjas tanítónő lánya azt nyilatkozta pénteken az m1 Híradójában, hogy édesanyja egészsége és nyugalma miatt lehet, úgy döntenek, hogy hétfőn leadja szlovák állampolgárságát bizonyító okmányait a 99 éves Tamás Aladárné. “Az ő korában nem merem, nem merjük vállalni, hogy bírósághoz, esetleg a strasbourgi bírósághoz fordulunk. Ilyen korú embernek minden nap ajándék. Mint törvénytisztelő állampolgárok, azt hiszem, hogy be fogjuk tartani a szlovák törvényeket, hogy édesanyám nyugalma biztosítva legyen.” – nyilatkozta Fehérné Tamás Judit.

* * *

A nemzetpolitikai helyettes államtitkár megdöbbenéssel értesült arról, hogy Szlovákia megfosztja állampolgárságától a százéves rimaszombati Tamás Aladárnét. Répás Zsuzsanna közleményében kiemelte: Magyarország határozottan elutasítja ezt a magatartást, kész nemzetközi fórumok elé vinni az ügyet, és természetesen minden szükséges jogi segítséget megad az érintettnek. Répás Zsuzsanna feltette a kérdést: mi indokolja ezt a döbbenetes és visszataszító lépést? “Vajon milyen veszélyt jelenthet a Szlovák Köztársaságra a magyar állampolgárságot szerzett százesztendős asszony?” – írta.  Hozzátette: értetlenül szemlélik és az alapvető emberi jogokkal, valamint az európai uniós értékekkel összeegyezhetetlennek tartják, hogy Szlovákia ilyen elfogadhatatlan retorziót alkalmaz állampolgárai ellen. Különösen riasztó szerinte az ügynek az a vonatkozása, amely a százesztendős asszony lakhatását és társadalombiztosítási ellátását is megkérdőjelezi. “Meggyőződésünk, hogy Szlovákiának azon felvidéki magyar személyek elleni fellépése, akik magyar állampolgársághoz jutottak, a felvidéki magyarság egészének a megfélemlítését szolgálják” – írta közleményében a helyettes államtitkár.

* * *

Határozottan elítélte Auxt Ferenc, a Magyar Koalíció Pártjának (MKP)  rimaszombati járási elnöke pénteken, hogy a szlovák hatóságok az érvényes törvények alapján megvonták az állampolgárságot a városban lakó majdnem százéves asszonytól. A rimaszombati Tamás Aladárné 2011-ben tett magyar állampolgársági esküt, és pénteken kapta meg az értesítést, hogy adja le a szlovák papírjait. Auxt Ferenc szerint “Tamás Aladárné életében eddig már kétszer veszítette el magyar állampolgárságát, ezért meggyőződésünk, hogy erre a lépésre neki teljes joga volt. Senki úgy nem érdemli meg a magyar állampolgárságot, mint ő. Ahhoz, amit tett, joga van. A szlovák állampolgársági ellentörvény egy rossz jogszabály, s mi azt határozottan elítéljük” – mondta az rimaszombati járási MKP-elnök. Hozzátette: magas kora ellenére Tamás Aladárné továbbra is nagyon aktív tagja a helyi nyugdíjasklubnak, szinte minden kulturális és más rendezvényen megjelenik. (mti)

* * *

December 5-én Dr. Fehérné Tamás Judit tudatta a Felvidék-ma-val, hogy édesanyát megviselték a történtek. “Ma reggel felhívtam a Rimaszombati Rendőrség megadott telefonszámát, és tekintettel a fenti tényekre, bejelentettük, hogy a mai napon nem tudunk bemenni, és halasztást kértünk. Megértőek voltak, bejelentésünket tudomásul vették és mielőbbi felépülést kívántak.”

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”31359, 31260, 31220, 31177, 31175″}