31375

December 3-án, szombaton Pozsonyban ülésezik a Magyar Koalíció Pártja Országos Tanácsa, melyen döntés születik a párt választási listájáról és elfogadják a választási programot is.

A 2012. március 10-én sorra kerülő előrehozott parlamenti választásokra 2011. december 11-ig kell a választásokon indulni szándékozó pártoknak leadniuk a választási listájukat, melyen legfeljebb 150 képviselőjelölt neve szerepelhet.
Kik lesznek rajta az MKP listáján? A nevek lényegében már ismertek. Az MKP Országos Tanácsa november elején úgy döntött, az országos elnökség nyolc személyt javasolhat a lista első 30 helyére. A listavezető minden bizonnyal Berényi József pártelnök lesz, és ugyancsak a lista elején lesznek a párt szakmai alelnökei: Farkas Iván, Miklós László, Németh Gabriella, Őry Péter, Szigeti László; a párt országos tanácsának elnöke: Bárdos Gyula, és az MKP korábbi elnöke, Csáky Pál is. Közülük ketten járási jelöltek is a lista elejére (Bárdos Gyula, Németh Gabriella), így az elnökségi javaslat számára még további két hely adott. Az MKP ifjúsági partnerszervezete, a Via Nova ICS négy személyt javasol, ők – saját kérésükre – várhatóan egymást követő sorszámmal indulnak a lista végéről, a többi helyre pedig a járási konferenciák jelöltjei kerülnek. Az MKP a lista felállításánál kiemelt figyelmet tulajdonít a regionális elveknek, Dél-Szlovákia mind a 18 járásának lesz képviselete a választási lista elején is.

A következőkben név szerint közöljük valamennyi járási jelölt nevét, mégpedig a jelölés sorrendjében. A jelöltállítás az MKP Országos Tanácsának hatáskörébe tartozik, módosíthat a javasolt személyek listáján, illetve azok sorrendjén is.

 • Pozsonyi járás: Timár Imre, Brogyányi Mihály, Bráz Tibor, Csanaky Eleonóra, Rubint Hilda
 • Szenci járás: Bárdos Gyula, Németh Gabriella, Pomichal István, Neszméri Tünde
 • Dunaszerdahelyi járás: Fenes Iván, Hájos Zoltán, Mikoczy Zoltán, Szabó László, Élesztős Pavel, Bognár Éva, Hencz Attila, Polák Ladislav, Bacsó László, Néveri Alexander, Pogány Tibor, Orosz Csaba, Tóth Ernő, Sárközy Klára, Lukács Péter, Karaffa Attila, Horony Ákos, Kórósi Zalán.
 • Galántai járás: Forró Krisztián, Agócs Gergely, Horváth Mikuláš, Klabuzai Andrea, Cserkó Margit, Józsa Mónika, Biró László, Pleva László, Radványi Viola Franciska
 • Vágsellyei járás: Biró Ágnes, Borsányi Gyula, Botka Ferenc, Jancsó István, Hajdú László, Jancsó Sándor
 • Érsekújvári járás: Nagy Tibor, Hugyivár Imre, Bób János, Fekete László, Nagy Péter, Könözsi László, Hajtman Béla, Dióši Roland, Dobai Tibor, Frunyóová Csilla, Forró László, Ivanič Krisztián
 • Komáromi járás: Horváth Árpád, Petheő Attila, Stubendek László, Becse Norbert, Török Anikó, Gyarmati Tihamér, Szalay Rozália, Koczkás Beáta, Szabó Olga, Basternáková Ildikó, Dolník Tibor, Kolek Zsolt, Varga Peter, Domin István, Madarász Róbert, Viola Miklós, Vörös Szabolcs, Keszeg Gabriella
 • Nyitrai járás: Ladányi Lajos, Molnár Zoltán, Sándor Pavel, Somorčík Rozália
 • Lévai járás: Kiss Beáta; Róm Tibor; Lőrincz Tamás, Wirth Jenő, Babindák István, Pálffy Dezső, Csenger Tibor, Kepka Marek, Kázmér László, Nagy Géza
 • Nagykürtösi járás: Balík László, Régi Anna, Török Teréz, Gömöry Lóránt, Tóth Henrik
 • Losonci járás: Csúsz Péter; Erdős Vince; Marcinkó Zoltán; Noskó László; Szvorák Zsuzsanna
 • Rimaszombati járás: Auxt Ferenc, Rigó Ladislav, Szamosová Zuzana, Csirmaz Mikuláš, Juhász Peter, Pósa Dénes, Agócs Július, Bán Zoltán
 • Nagyrőcei járás: Szögedi Anna, Korda Edit, Deák János, Hunyák István
 • Rozsnyói járás: Porubán Ferenc, Simon Csaba, Giczeiová Anna, Szöllös János, Vincze Norbert, Horváth István
 • Kassai járás: Filipko József, Szabó Gergely, Fraenkel Emil, Major Imre, Szegedy Zoltán
 • Kassa-környék: Köteles László, Papp Adriana, Zachariaš István, Dobos Attila, Zuzana Kulcsárová
 • Tőketerebesi járás: Szuperák Mária, Furik Csaba, Kopasz József, Horváth Zsuzsanna, Gábor Paholics, Kajla János
 • Nagymihályi járás: Mihók Gábor, Barkó Attila, Cap Lýdia, Kalán Sándor

A járási jelöltek száma 134, ha hozzájuk vesszük az országos elnökségi, illetve a Via Nova ICS jelöltjeit, akkor is marad még néhány hely a 150 fős listán. Ők a pótjelöltek közül kerülhetnek ki, de új nevek is felbukkanhatnak az MKP Országos tanácsának ülésén.
Pótjelöltek: Both Tibor, Lázok Attila, Miklós Dénes, Czajlik Jenő (Dunaszerdahelyi járás), Balla István, Bóna Zsolt, Dohány István (Lévai járás), Barci Ferenc (Rozsnyói járás), Kurillová Éva (Kassa-környék), Múdry Peter, Weiszer Adrian, Rašeková Enikő, Albert Sándor, Azari László (Kassai járás), Hörighová Silvia, Gálik Rudolf (Nyitrai járás), Balogh Katalin, Nemes Zoltán (Érsekújvári járás).

Felvidék.ma, on