31805

 Párizsi Magyar Református Gyülekezet meghívására a szórványban élők számára tartott karácsonyi úrvacsorai istentiszteletet a francia fővárosban Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor. Az alkalmon negyvenen vettek részt a Párizshoz közeli településeken élő magyar reformátusok, illetve azok leszármazottai.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház keretén belül lelkészek és gyülekezeti tagok egyaránt nagyon keveset hallanak a Nyugat-Európában szórványban élő magyar református gyülekezetekről. Sokan talán nem is tudják, hogy a Franciaországi Magyar Protestáns Református Egyház központja Párizsban van. A megmaradásért küzdő és élni akaró közösségnek, a fővárosi gyülekezetnek kétszáz tagja van. A gyülekezet – a francia törvények szerint – hivatalosan nyilvántartott önálló egyház, 85 esztendeje létezik. Tizenhárom évvel ezelőtt még havonta kétszer voltak magyar nyelvű istentiszteletek, de azóta már csak hónap első vasárnapján. Az istentiszteletek megtartására a környező országokból hívnak magyar református lelkészeket.
A gyülekezet gondnoka Heddad Anne Marie szerint „nem dátumot ünnepelnek, hanem hitük szerint élnek.” A gyülekezet nagy részét már nem is tudnák összehívni egy-egy ünnepi alkalomra, mert messze laknak Párizstól, családtagjaiknál töltik a karácsonyt, húsvétot. A közösség tagjai között sok az idős, akik még a 2. világháború után, vagy 1956-ban, illetve 1968-ban különböző oknál fogva kényszerültek elhagyni szülőföldjüket. Az ő leszármazottaik már egyre kevésbé értik és beszélik a szülők anyanyelvét. Mégis sokan közülük fontosnak tartják, hogy eljöjjenek havonta a magyar istentiszteletre és ebben a közösségben áldják az Urat.
A havi egyszeri istentisztelet megtartása is jelentős anyagi kiadást jelent a gyülekezet számára, amit egyre nehezebben tudnak állni. Állandó lelkészük nincs, ennek függvényében nincs sem lelkigondozás, sem bibliaóra, sem hitoktatás. A lelkészi adminisztrációt a gondnoknő, missziói munkát a presbitérium végzi, de ehhez óriási munka és összetartás szükséges.
Ennek ellenére mégis megtartották a karácsonyi úrvacsorás istentiszteletet, amelyre advent második vasárnapján került sor Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor igehirdetésével egy negyven fős közösségben. A magyar nyelvű szolgálat után a családias légkörben lehetőség nyílt megismerkednie a gyülekezeti tagokkal és megtapasztalni azt, hogy miként ragaszkodnak hitükhöz és nyelvükhöz az anyaországtól távol élő reformátusok. „Ezúton is köszönöm kedvességüket és szeretetüket és hálás vagyok Istennek ezért az ajándékáért is, imádkozván az ő megmaradásukért és gyülekezetükért” – tájékoztatta a Reformata honlapot Antala Éva lelkipásztor a párizsi magyarok között végzett szolgálatáról.

Reformata, Felvidék.ma