31898

A rozsnyói történelmi városháza ódon falai között beszélgettünk Kovács Attilával, a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolájának az igazgatójával az intézményről, sikereikről, programjaikról.

Ott jártunkkor éppen az iskola hagyományos karácsonyi műsorát mutatta be a teltházas nézőközönségnek, szülőknek, nagyszülőknek, érdeklődőknek, akik büszkén nézhették végig csemetéik produkcióit, melyben bebizonyították tehetségüket, s az oktatási intézmény szakmai rátermettségét. A rozsnyói református iskola az idén 15. tanévét kezdte meg.

Hogyan alakult az iskola?
Az iskolaalapító presbitérium úgy döntött, hogy olyan iskolát alapít, amelynek a diákjait a Biblia zsinórmértéke szerint fogja nevelni, olyan diákokat szeretne kiművelni, akik a magyar kultúrát megőrzik, megbecsülik, illetve tudományokban, művészetekben elmélyedve megismerik múltunkat, s reményeink szerint meg is maradnak itt Rozsnyón.

Teljes szervezettségű református alapiskoláról van szó. Hány diák látogatja?
Jelen pillanatban 167 diákunk van, alsó tagozaton négy osztályt tudtunk nyitni, fölső tagozaton többen vagyunk. Sajnos elér bennünket is a demográfiai görbe. Nagy öröm számomra, hogy a kilencedik évfolyamban 35 tanulónk van, akik ebben az iskolaévben elballagnak.

Hogyan épül fel az Önök református iskolában egy tanítási nap?
Ahogy említettem, mi szeretnénk, ha a diákjaink a Biblia zsinórmértéke szerint élnének, ezeket az ismereteket elsajátítanák. Reggel áhítattal kezdünk. Háromnegyed nyolckor a pedagógusok számára közös áhítatot tartunk, majd aztán az első óra elején egy 5 percben Biblia-olvasással és szintén áhítattal, imádsággal kezdődik a diákjaink napja. Református iskola lévén kötelező a hittan, minden diákunk, katolikusok, reformátusok, evangélikusok a maguk felekezete szerint tartanak heti egy hittanórát. Aztán a nap ugyanígy közös áhítattal zárul.

Milyen szakkörökre lehet Önöknél jelentkezni?
Szakköreink rendkívül változatosak. Az alsó tagozaton elindítottuk az angol szakkört a kicsiknek, ami heti egy órában működik. Van kézműves-, furulya-, népi gyermekjátékok szakkörök folynak az alsó tagozatokon. A felső tagozatunkon nagy büszkeségünk a néptánccsoportunk, amelyik Ulicsky Ibolya igazgatóhelyettes vezetésével működik. Ezenkívül van iskolai zenekarunk, amelyet Nyéki Miklós tiszteletes úr vezet. Működik angol-, német-, kézműves szakkörünk is van.

Az iskola diákjai milyen versenyekbe kapcsolódnak be?
Igyekszünk a tehetséges tanulókat bekapcsolni mindennemű versenybe. A tehetséggondozásnak az egyik színtere a versenyekbe való bekapcsolódás. Ebben az iskolai évben a Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedőn szerepeltek a tanítványaink, bronzsávos minősítéssel tértek haza Dunaszerdahelyről. Sportversenyekbe is bekapcsolódunk. Annak ellenére, hogy az iskolánk még tornateremmel nem rendelkezik, de tájfutó versenyről járási ezüstérmesként tudtunk hazatérni. Előttünk állnak a következő félévben a matematikai versenyek, az anyanyelvi vetélkedők, a szavalóversenyek. Ez mind olyan megmérettetések, ahol a tanulóink bizony országos első helyekkel térnek haza. Ezeken kívül szoktunk járni Magyarországra, Egerbe, Kazincbarcikára, ahonnan szintén díjazottként jönnek haza diákjaink.

Mely iskolákkal ápolnak testvérkapcsolatokat?
Kiemelt testvériskolánk a Miskolc-Diósgyőr-i ill. a Czeglédy református általános iskola, melyekkel aktív kapcsolatot tartunk fenn, ahogyan a hollandiai testvériskolánkkal is. Kapcsolatban vagyunk a Vác-i többcélú oktatási intézménnyel, a Császár András Általános Iskolával. Tudni kell, hogy Császár András itt Rozsnyóhoz közel, Jólészen született, s ő alapította ezt a váci iskolát.

Részt vesznek-e nemzetközi projektekben?
Igen. Próbáltunk már bekapcsolódni a Comenius programba is, sajnos ott nem jártunk sikerrel. Azonban 2011 őszén bonyolítottuk a Visegrádi 4-ek nevű találkozót a cseh, lengyel és magyarországi testvériskoláinkkal. A projekt neve Egymás hagyományainkat, kultúráinak a megismerése volt. A mi tanulóink közösen a miskolc-diósgyőri gyerekekkel töltöttek el egy hetet a külföldi iskolákban, ahogyan mi is fogadtuk a lengyel és cseh diákokat.

Köszönöm szépen a beszélgetést. További sok sikert kívánunk.

HE, Felvidék.ma